آیا نوسانات بازار نفت دارای حافظه بلند مدت است

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 344

فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IEER-1-1_005

تاریخ نمایه سازی: 26 فروردین 1397

چکیده مقاله:

این مقاله ویژگی حافظه بلند مدت در نوسانات بازدهی بازار نفت را مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور، از انواع مدل های بلند مدت واریانس ناهمسان شرطی خودر گرسیونی شامل FIAPARCH-Chung،FIAPARCH-BBM، FIEGARCH،FIGARCH-Chung، FIGARCH-BBMو کوتاه مدت شامل APARCH ،GJR ،EGARCH ،GARCH با سه فرض متفاوت توضیع نرمال، توزیع t- استیودنت و توزیع خطای عمومی استفاده شده است. نتایج بر آودرهای تمامی مدل های بلند مدت و کوتاه مدت حاکی از وجود حافظه بلند مدت در نوسانات بازدهی در بازار نقت است. همچنین، با توجه به معیار آکاییک، در بین مدل های بلند مدت، بهترین عملکرد در مدل سازی نوسانات مربوط به مدل FIAPARCH-Chung با فرض توزیع t- استیودنت است. بر اساس معیار شوارز نیز مدل FIGAPARCH-Chung با فرض توزیع t بهترین مدل است. نتایج نشان می دهد در مقایسه مدل های کوتاه مدت با بلند مدت، مدل های بلند مدت با در نظر گرفتن ویژگی حافظه بلند مدت نوسانات، عملکرد بهتری را نسبت به مدل های کوتاه مدت از خود نشان می دهند. سرانجام این که نتایج حاکی از آن است که فرض نامتقارن شامل توزیع t و GED فرض های مناسب تری برای جملات پسماند نسبت به فرض توزیع نرمال است.

نویسندگان

سعید راسخی

دانشیار و عضو هییت علمی دانشگاه مازندران

امیر خانعلی پور

پژوهشگر و مدرس دانشگاه پیام نور- مرکز زنجان