افزایش بهره وری کسب و کار از طریق هوشمندسازی ابزار و توانمندسازی نیروی انسانی صنعت بیمه

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 342

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMIL08_007

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

مهمترین عامل بهره وری در سازمان و در نهایت کل جامعه، منابع انسانی آن است. سیستم توسعه منابع انسانی در هر سازمانی باید راه های جدیدیرا برای اصلاح مدیریت نیروی کار که تاثیر مثبتی بر عملکرد و بهره وری کارکنان دارد را به وجود آورد. در عصر تغییرات سریع، سازمانها سعیمیکنند برای تداوم اثربخشی و کارایی، خود را با محیط سازگار کنند. همچنین در این دوره این باور شکل گرفته است که ایجاد انگیزش وتواناسازی کارکنان میتواند در تولید عملکرد آنها موثر باشد و در نتیجه بهره وری و کارایی سازمان را افزایش دهد. در عصر حاضر، توانمندسازیبه عنوان ابزاری شناخته شده که مدیران به وسیله آن قادر خواهند بود سازمانهای امروزی را که دارای ویژگیهایی از قبیل تنوع کانالهای نفوذ،رشد اتکا به ساختار افقی و شبکهای، حداقل شدن فاصله کارکنان از مدیران و کاهش تعلق سازمانی میباشند را بطور کارآمد اداره کنند.لذا در مقاله حاضر، ضمن تعریف توانمندسازی نیروی انسانی و مشخص ساختن عوامل موثر بر آنها، سعی میشود که ضمن بررسی مبانی نظریو تعاریف توانمندسازی به واکاوی مولفه های تاثیرگذار بر توانمندسازی نیروی انسانی صنعت بیمه در مواجهه با ریسکهای نوظهور بپردازد وهمچنین عوامل موثر در افزایش بهره وری در کسب و کار از طریق هوشمندسازی ابزارهای پرسنلی را کار به روش کتابخانه ای مورد بررسی قرارداده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

ناصر رشیدی

مدیر بیمه های مهندسی و انرژی شرکت بیمه ملت، تهران

نیره نظر

کارشناس بیمه های مهندسی شرکت بیمه ملت، تهران