ارائه مدل کسب و کار مبتنی بر فناوری بیمه« اینشورتک» برای استارتآپهای بیمه

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 384

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMIL08_009

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

استفاده از فناوری اطلاعات در قالب فناوری بیمه و بحث نوآوری و خلاقیت در ارائه خدمات بیمه به مشتریان با استفاده از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها می تواند موجب رشد و توسعه بیمه در جامعه گردد. از این رو تحرک بیشتر در صنعت بیمه در دنیای امروز فناوری اطلاعات، یک ضرورت آشکار است.بنابراین این پژوهش با هدف ارائه مدل کسب و کار مبتنی بر فناوری بیمه «اینشورتک» برای استارت آپ های بیمه می باشد. روش تحقیق این پژوهش، از نوع تحلیل آمیخته می باشد. در مرحله کیفی با استفاده از تحلیل محتوا و کدگذاری باز و محوری به شناسایی مولفه ها و شاخص ها پرداخته شده و در ادامه با کد گذاری گزینشی روابط میان مفهوم، ابعاد و مولفه های مشخص شده است. در مرحله کمی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به شیوه تحلیل و مسیر و تحلیل عاملی تاییدی به توصیف مولفه های شناسایی شده پرداخته شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که، مولفه های شناسایی شده شامل؛ شناسایی فرصت های موجود، بازار شناسی، فضای رقابتی، تبادل اطلاعات، تنوع و نوآوری، دانش مشتری، مدیریت ریسک، استراتژی قیمت گذاری، مشارکت در سرمایه گذاری، تبلیغات، منابع فناوری سازمانی و فناوری اطلاعات بوده و در کنار مشخص شدن مولفه های مرتبط و موثر، نحوه ارتباط آنها نیز مشخص و همچنین ۷۹ شاخص شناسایی و مورد تایید خبرگان قرار گرفته است. براساس نتایج پژوهش، مولفه های شناسایی فرصت ها و مشارکت در سرمایه گذاری و تبلیغات بر تنوع و نوآوری و مدیریت ریسک و استراتژی های قیمت گذاری و دانش مشتری تاثیر خواهد داشت و از این طریق بر تبادل اطلاعات و بازار شناسی و فضای رقابتی تاثیرگذار می باشند و همچنین مولفه های تبادل اطلاعات و بازارشناسی و فضای رقابتی بر فناوری سازمانی و فناوری اطلاعات تاثیرگذار است. در خصوص شاخص ها نیز، شاخص های خطوط کسب و کار جدید، رعایت مقررات دست و پا گیر، استفاده از قدرت فناوری، بازارشناسی بر اساس مشتری، رقبا و وضعیت رقابت، امنیت تبادل اطلاعات، شبکه های اجتماعی، شفافیت تجربیات مرتبط با مشتری، ارزیابی ریسک، طراحی سایت و تولید محتوا، شناسایی فرصت ها از طریق فناوری تلفن همراه هوشمند، توانستند بیشترین وزن را به خود اختصاص دهند.

کلیدواژه ها:

اینشورتک و استارت آپ ها

نویسندگان

امیر بهرامی

دانشجو دکتری مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت بازاریابی، پژوهشکده بیمه، ایران

بهادر یاری پور

مدیر بیمههای اتومبیل شرکت بیمه کوثر. ایران

مهشید آل حبیب

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بیمه، پژوهشکده بیمه. ایران