مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر کنترل رسوب در آبگیر جانبی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 579

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_083

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

کنترل رسوب و تامین آب مورد نیاز با حداقل رسوبات همواره از اهداف مهم و پیچیده در انحراف آب از رودخانه ها می باشد . از اینرو در این تحقیق، تاثیر هر یک از سازه های آبشکن، آستانه و صفحات مستغرق بر کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی با زاویه 90 درجه انحراف از مسیر اصلی در سه نسبت دبی آبگیری 12/0 ،15/0 و 18/0 بصورت آزمایشگاهی مورد تحقیق قرار گرفته است. در هر حالت پارامترهایی شامل نسبت رسوب انحرافی به آبگیر، نسبت حجم رسوب انباشته در آبگیر و عرض جدایی جریان ورودی به آبگیر برداشت گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که هر یک از سازه های مذکور تاثیرات قابل توجه ای بر عرض جدایی جریان و به تبع آن کنترل رسوب ورودی به آبگیر دارند ولی تاثیر آبشکن و صفحات مستغرق بر عرض جدایی جریان چشمگیرتر میباشد در حالیکه در کنترل رسوب ورودی به آبگیر، تاثیر آبشکن بیش از بقیه است و در حالت استفاده همزمان از آبشکن و آستانه نسبت رسوب انحرافی به آبگیر نسبت به حالت استفاده از فقط آستانه، بیش از 90درصد کاهش می یابد.

نویسندگان

علی عطارزاده

استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم،

مسعود قدسیان

استاد دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس تهران

سیدعلی ایوب زاده

استاد دانشکده کشاورزی، گروه سازههای آبی ، دانشگاه تربیت مدرس تهران

سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری

استاد دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس تهران