مقایسه ی فاکتورهای کیفیت آب و بار مواد آلی در استخرهای کپور ماهیان پرورشی در فصل بهار و زمستان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 611

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AASCONFERENCE02_008

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

با توجه به پبشرفت صنعت آبزی پروری و اهمیت کیفیت آب در مزارع پرورش ماهی این تحقیق با هدف بررسی بار مواد آلی و کیفیت آب در استخرهای دو هکتاری مجتمع پرورش ماهیان گرمابی شهید احمدیان خرمشهر به مدت یک دوره پرورشی در 3 استخر دو هکتاری که بصورت تصادفی انتخاب گردیده بودند، انجام گرفت. میانگین پارامترهای فسفات، آمونیاک، نیتریت، نیترات، pH، BOD، عمق قابل رویت، شوری، دما و بار مواد آلی در فصل بهار به ترتیب 0/01±0/09، 0/007±0/02، 0/08±0/93، 0/11±1/32، 0/28±2/15، 0/33±8/62، 1/02±8/90، 0/18±14/88، 0/12±4/25، 0/3±32/23 و 0/44±6/55 سنجیده شده است و میانگین پارامترهای فسفات، آمونیاک، نیتریت، نیترات، pH، BOD، عمق قابل رویت، شوری، دما و بار مواد آلی در فصل زمستان به ترتیب 0.02±0/22، 0/01±0/11، 0/04±0/66، 0/11±0/46، 0/30±0/6، 0/27±8/35، 0/45±11/18، 1/02±24/42، 0/18±4/78، 0/62±20/27 و 0/18±24/71 ثبت گردید.

نویسندگان

عاطفه تاج دینیان

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، شیلات بوم شناسی،

وحید یاوری

دانشیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده منابع طبیعی دریا، گروه شیلات

محمد ذاکری

استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده منابع طبیعی دریا، گروه شیلات

سعید بقایی

مربی، اتحادیه پرورش دهندگان ماهیان گرمایی شهید احمدیان