آقای وحید یاوری

Vahid Yavari

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179987)

65
47
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی