مقایسه کارایی بانک های خصوصی با بانک های دولتی به روش پارامتری

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 744

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJER-13-41_001

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

چکیده مقاله:

بانک ها به عنوان مهم ترین نهاد بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد هر کشور داشته و با توجه به نقش آنها همچنین بازتاب سریع سیاست های این بخش در کل اقتصاد کشور اندازه گیری کارایی بانک ها و شناخت نوع کارایی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا افزایش کارایی بانک ها نه تنها سودآوری آنها بلکه افزایش رفاه عمومی را به دنبال خواهد داشت اندازه گیری کارایی بهره وری اساسی ترین گام برای ارتقای کارایی و بهره وری است بدین معنی که دقیقا مشخص می شود چه منابعی صرف شده و در قبال آن چه چیزی به دست آمده است در این پژوهش با هدف اندازه گیری کارایی بانک های تجاری دولتی و خصوصی کشور و تعیین جایگاه آنها از نظر کارایی هزینه و کارایی سود مقایسه وضعیت کارایی طرف سود و طرف هزینه همچنین تعیین تغییرات زمانی کارایی را در دوره 1381-1384 انجام داده ایم برای اندازه گیری کارایی از روش مرز تصادفی و از الگوی خطای ترکیب بتیس و کولی 1992 که اساس آن روش حداکثر درست نمایی با داده های تابلویی است استفاده کرده ایم نیروی کار سرمایه فیزیکی و سرمایه مالی به عنوان عوامل و میزان تسهیلات اوراق مشارکت و سایر دارایی های درآمدزا به عنوان محصول در نظر گرفته شده اند

نویسندگان

سید کمیل طیبی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

محمد امیدی نژاد

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی بانکداری ایران

عباس مطهری نژاد

کارشناسی ارشد علوم بانکی