ابزارها و محصولات مشتقه در بانکداری اسلامی: مبانی فکری و تجربه های عملی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 420

فایل این مقاله در 58 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIFB-1-1_003

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

ریسک، بخش جداناپذیر معاملات مالی است. در گذر زمان، طیف وسیعی از ابزارهای ساده و پیچیده نظیر مشتقات برای پوشش و مدیریت ریسک خلق شده است. مشتقات به طور خلاصه ابزارها یا داراییهای مالی هستند که ارزش آنها از ارزش دارایی زیربنا مشتق شده است و در بازارهای مالی جهان برای مقاصد مختلفی از قبیل پوشش ریسک، سفته بازی و آربیتراژ مورد استفاده قرار میگیرند. در دهه اخیر، مشتقات مالی به دلیل اهمیت و پیچیدگی های خاص خود و پیشگامی در صنعت بانکداری مورد توجه محققان مالی اسلامی قرار گرفته است. با وجود نقش و اهمیتی که مشتقات مالی متداول در اقتصاد و بانکداری متعارف دارند اما همه این ابزارها و محصولات انطباق زیادی با قواعد اسلامی ندارند. با این حال، به منظور پاسخگویی به نیازهای نوین و رو به رشد بازار، برخی از کشورها و موسسات مالی اسلامی سعی کردهاند تا با استخراج منطق درونی حقوق اسلامی و بهرهگیری از فقه پویای اسلامی و کمک مهندسان مالی، زمینه طراحی و معرفی ابزارها و محصولات مشتقه اسلامی را برای مقاصد پوشش ریسک فراهم آورند. در این مقاله، مبانی فکری و تجربه های عملی ابزارها و محصولات نوین بانکداری اسلامی درزمینه مشتقات مالی اسلامی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. گرچه اعتبار و استفاده از همه ابزارهای نوین مشتقه اسلامی مورد اتفاق نظر اکثریت مکاتب فکری و فقهای اسلامی نیست و حتی در برخی موارد مخالفتهای صریح وجود دارد، لیکن بررسی و آگاهی از تجارب سایرکشورها و موسسات اسلامی در زمینه خلق محصولات و ابزارهای نوین مشتقه اسلامی میتوان د به ایجاد زمینه لازم برای تفکر و اخذ تجارب احسن کمک کند.

نویسندگان

حسن گلمرادی

استادیار موسسه عالی آموزش بانکداری ایران