بررسی اثرات رفاهی ناشی از تغییر اقلیم بر روی محصول گندم در ایران

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 415

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEAD-28-3_010

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

بخش کشاورزی بدلیل تعاملات گسترده ای که با محیط دارد، بیش ترین تاثیر را از پدیده تغییر اقلیم می پذیرد و در نتیجه ضمن تغییرشرایط تولید باعث تغییرات رفاهی در سطح جامعه می شود. در این مقاله تلاش شد اثرات رفاهی تغییر در پارامترهای اقلیمی بر محصول گندم ایران بررسی شود. بدین منظور ابتدا توابع رگرسیونی عملکرد تخمین زده شد. سپس توابع عرضه، تقاضا و واردات گندم با استفاده از سیستم معادلات هم زمان برآورد گردید. در نهایت به منظور بررسی اثرات رفاهی ناشی از تغییر در پارامترهای اقلیمی دما و بارندگی، از یک مدل برنامه ریزی قیمت درونزا در قالب سه سناریوی مختلف اقلیمی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در صورت کاهش بارندگی توام با افزایش درجه حرارت، مازاد رفاه مصرف-کنندگان، تولید کنندگان و در نتیجه مازاد رفاه کل جامعه کاهش خواهد یافت و مصرف کنندگان نسبت به تولید کنندگان رفاه بیش تری را از دست خواهند داد.

نویسندگان

صادق خلیلیان

دانشیار، دانشگاه ، تربیت مدرس

کتایون شمشادی

دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه ، تربیت مدرس

سید ابوالقاسم مرتضوی

استادیار دانشگاه ، تربیت مدرس

مجید احمدیان

استاد دانشگاه تهران