شناسایی و مستند سازی فرایندهای تخصصی مدیریت منابع انسانی بمنظور استقرار نظام مدیریت بهره ور در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 456

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SHCONF03_266

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

زمینه و هدف:دستیابی به یک نظام بهره ور در منابع انسانی مستلزم آن است که فرایندهای کاری و روشهای انجام کار اصلاح گردد، تا بتوان فرایندهای کاری را بطور اثر بخش مدیریت نمود. با عنایت به فرایند طولانی ارایه خدمات بهینه و بعضا کاهش رضایت مراجعین در حوزه منابع انسانی ، لذا ایجاب می نماید که فرایندهای کاری بصورت تخصصی شناسایی و مستند سازی شوند، تا دستیابی به بهره وری هموار گردد.در این پژوهش، بررسی ها در سال 1395 در مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد صورت گرفته است.روش بررسی:این تحقیق یک مطالعه مقطعی تحلیلی و از نوع کاربردی می باشد و در آن کلیه روش ها و فرایندهای کاری در مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بررسی شد و پس از بررسی کلیه فعالیت های انجام گرفته، داده های پژوهش تجزیه وتحلیل گردید و سپس فلوچارت های فرایند های کاری در قالب نرم افزار visio ترسیم گردید.یافته ها:جهت دستیابی به اهداف تحقیق، روش های اجرایی فرایندهای تخصصی در مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد شناسایی و طراحی گردید که شامل این فرایندها می باشد: 1-استخدام و جذب نیروی انسانی2-نقل وانتقالات نیروی انسانی3-امور طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان4-بازنشستگی کارکنان(پیش از موعد-برقراری حقوق)-5 -صدور احکام کارکنان(ارتقاء طبقه و...)6 -درخواست مرخصی استحقاقی کارکنان 7-ثبت نام و بکارگیری پیام آوران بهداشت نتیجه گیری: مهندسی مجدد فرایندها، یادگیری سازمانی از طریق انجام دادن وظایف و فعالیتهای تخصصی،توسعه شایستگی های کارکنان حوزه منابع انسانی، بهره گیری از فن آوری های اطلاعاتی، دستیابی به یک نظام مشتری مدار و نهایتا افزایش بهره وری مستلزم بهره گیری از فنون و تکنیک های تحلیلی فرایندهای کاری می باشد

نویسندگان

حجت اله فرضیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور ساوه