ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری شهر جدید بهارستان در راستای تحقق شهرداری الکترونیکی

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,755

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMUN02_020

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1387

چکیده مقاله:

با پدیدار شدن شبح « تقسیم بندی دیجیتال» رهبران جهانی دولتها، شرکتها و سازمانهای شهری به دنبال مهار قدرت فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICT) در جهت توسعه هستند. برای استفاده موثر از ICT، یک کشور باید در زمینه زیرساختها،دسترسی گسترده جمعیت به ICT و بستر قانونی و تنظیمی آمادگی الکترونیکی داشته باشد. رهبران کشورهای در حال توسعه می توانند ارزیابی آمادگی الکترونیکی را جهت تسهیل اندازه گیری و طراحی برنامه های یکپارچه سازی ICT بکار برند. این امر به آنها کمک می کند تا تلاشهایشان را متمرکز کرده و مناطقی را که به کمک خارجی نیاز دارند، مشخص کنند. گستر های از ابزارهای ارزیابی برای اندازه گیری آمادگی الکترونیکی یک کشور یا یک اقتصاد ایجاد شده است. این ابزارها بنحو وسیعی از تعاریف و روشهای مختلف آزمون آمادگی الکترونیکی استفاده م یکنند و ارزیابی ها بنحو شایانی در اهداف و نتایج با هم تفاوت دارند. هدف از این مقاله بررسی میزان آمادگی الکترونیکی شهر بهارستان بعنوان ششمین پایلوت شهرداری الکترونیکی می باشد تا با شناسایی و ارزیابی وضعیت موجود خود از منظر آمادگی الکترونیکی، برنامه ریزی های راهبردی مناسب برای نیل به وضعیت مطلوب اتخاذ کنند. همچنین مجموع های از شاخص های اساسی و اوزان را برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی مشخص کرده و ارائه می کند.

کلیدواژه ها:

ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری ، آمادگی الکترونیکی ، شهرداری الکترونیکی

نویسندگان

حمید رضا شیروانی

شهردار شهر بهارستان مهندس فناوری اطلاعات