بررسی میزان آلودگی گوشت های موجود در قصابی های شهرستان ارومیه به یاخته سارکوسیست به روش هضمی. J.P.Dubey

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 527

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JVM-1-4_001

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1396

چکیده مقاله:

بیماری سارکوسیستوزیس یک بیماری زیونوز می باشد که عامل بیماری تک یاخته ای به نام سارکوسیستیس می باشد. این انگل دارای دو میزبان (واسط، نهایی) بوده و چرخه زندگی آن دو مرحله جنسی و غیرجنسی دارد. این بیماری در اکثر نقاط جهان گزارش شده است در این بررسی از 104 نمونه گوشت چرخ شده گاومیش که به روش ه ضمی آزمایش شد صد درصد نمونه آلوده به سارکوسیستیس بودند، و از 104 نمونه گوشت چرخ شده گاو که به روش هضمی آزمایش شد 99 مورد مثبت بود یعنی 95/79 درصد آلوده به سارکوسیستیس بودند که در تمام نمونه های م ثبت برادیزوییتها کاملا نمایان بودند. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد ا سلامی واحد گرمسار، 1385، دوره 1، شماره 4، 5-1.

نویسندگان

سهراب رسولی

دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ا رومیه، ایران

حامد اهری

دانشجوی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ایران

امید فارسی

دانش آموخته دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، ایران

سهیل امین خواه

دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ایران