تصفیه ی آب با استفاده از تکنولوژی یون زدایی خازنی بر پایه پیکربندی های FTE و FB

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 677

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME25_643

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

در این مقاله شبیه سازی یک بعدی عملکرد یک سلول یون زدایی خازنی بهروش عددی انجام گرفته است.طی این شبیه سازی معادلات حاکم برمیدان غلظت و توزیع پتانسیل الکتریکی برای عملکرد سلول در حالتگذرا به صورت عددی حل شدهاند. از مدل هلمهولتز برای توصیف ساختارلایه ی دوگانه الکتریکی به وجود آمده در الکترودها استفاده می شود. شبیهسازی به منظور مقایسه ی سرعت پاسخ و چگونگی تاثیر پیکربندی هایمختلف بر عملکرد سلول انجام گرفته و نتایج حاصل از آن نشان داد کهاستفاده از روش یونزدایی خازنی بر پایه ی پیکربندی FTE نسبت به حالتی که از پیکربندی FB استفاده می شود سرعت تصفیه ی آب را بسیار افزایش می دهد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علیرضا قادری

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی، دانشکده ی فنی، گروه مکانیک

جعفر جماعتی

استادیار، دانشگاه رازی، دانشکدهی فنی، گروه مکانیک