نقش قارچهای همزیست اندوفایت در افزایش مقاومت چمن ها در برابر تنش شوری

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,746

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCULG03_051

تاریخ نمایه سازی: 21 آبان 1387

چکیده مقاله:

قارچهای اندوفایت متعلق به جنس نئوتایفودیوم Neotyphodium-Acremonium یا چمن هایی نظیر چچم Lolium perenne و فسیکوی پا بلند Festuca arundinacea رابطه همزیستی برقرار می کنند.قارچهای اندوفایت باعث افزایش مقاومت این گیاهان در برابر تنش های محیطی حمله آفات نماندها و برخی بیماریهای گیاهی می شوند.در این آزمایش نقش قارچهای همزیست اندوفایت در افزایش مقاومت چمن فسکیوی بلند در برابر تنش شوری بررسی شد.ابتدا پنجه های گیاه فسکیوی بلند حاوی قارچ اندوفایت به دو قسمت تقسیم شدند.یک قسمت با استفاده از قارچ کشهای پروپیکونازول و فولیکور عاری از قارچ گردیدند.پنجه های جدید از کلون های حاوی اندوفایت و کلون های عاری از قارچ اندوفایت به محیط کشت هیدروبوتیک حاوی محلول غذایی جانسون با نصف غلظت منتقل شدند.تیمارهای شوری با سطوح 0و 0/5 و 1 و 1/5 درصد NaCI در سه تکرار در یک طرح بلوک کاملا تصادفی اعمال گردید.صفات مورد بررسی شامل وزن تر و خشک برگها ارتفاع گیاه تعداد ساقه وزن تر و خشک طوقه وزن تر و خشک ریشه و طول ریشه بودند.نتایج بدست آمده نشان دادکه قارچهای اندوفایت در افزایش مقاومت این گیاهان به تنش شوری موثر می باشد.بطوریکه گیاهان حاوی قارچ اندوفایت در بیشتر صفات بهتر از گیاهان بدون اندوفایت بودند.اثر قارچ برروی بهبود وزن ریشه در تنش شوری موثرتر بود.

نویسندگان

رضا محمدی

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور-اصفهان

سید مجتبی خیام نکویی

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور-اصفهان

آقا فخر میرلوحی

دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

نرگس کریمی

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان