CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نقش قارچهای همزیست اندوفایت در افزایش مقاومت چمن ها در برابر تنش شوری

عنوان مقاله: نقش قارچهای همزیست اندوفایت در افزایش مقاومت چمن ها در برابر تنش شوری
شناسه ملی مقاله: NCULG03_051
منتشر شده در سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری در سال 1386
مشخصات نویسندگان مقاله:

رضا محمدی - پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور-اصفهان
سید مجتبی خیام نکویی - پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور-اصفهان
آقا فخر میرلوحی - دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
نرگس کریمی - سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان

خلاصه مقاله:
قارچهای اندوفایت متعلق به جنس نئوتایفودیوم Neotyphodium-Acremonium یا چمن هایی نظیر چچم Lolium perenne و فسیکوی پا بلند Festuca arundinacea رابطه همزیستی برقرار می کنند.قارچهای اندوفایت باعث افزایش مقاومت این گیاهان در برابر تنش های محیطی حمله آفات نماندها و برخی بیماریهای گیاهی می شوند.در این آزمایش نقش قارچهای همزیست اندوفایت در افزایش مقاومت چمن فسکیوی بلند در برابر تنش شوری بررسی شد.ابتدا پنجه های گیاه فسکیوی بلند حاوی قارچ اندوفایت به دو قسمت تقسیم شدند.یک قسمت با استفاده از قارچ کشهای پروپیکونازول و فولیکور عاری از قارچ گردیدند.پنجه های جدید از کلون های حاوی اندوفایت و کلون های عاری از قارچ اندوفایت به محیط کشت هیدروبوتیک حاوی محلول غذایی جانسون با نصف غلظت منتقل شدند.تیمارهای شوری با سطوح 0و 0/5 و 1 و 1/5 درصد NaCI در سه تکرار در یک طرح بلوک کاملا تصادفی اعمال گردید.صفات مورد بررسی شامل وزن تر و خشک برگها ارتفاع گیاه تعداد ساقه وزن تر و خشک طوقه وزن تر و خشک ریشه و طول ریشه بودند.نتایج بدست آمده نشان دادکه قارچهای اندوفایت در افزایش مقاومت این گیاهان به تنش شوری موثر می باشد.بطوریکه گیاهان حاوی قارچ اندوفایت در بیشتر صفات بهتر از گیاهان بدون اندوفایت بودند.اثر قارچ برروی بهبود وزن ریشه در تنش شوری موثرتر بود.

کلمات کلیدی:
قارچ اندوفایت,چمن ,فسکیوی بلند,تنش شوری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/61757/