ارزیابی وضعیت اکسیداتیو گوساله ها ازبدوتولد تا 3روزگی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 437

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JVR-70-1_012

تاریخ نمایه سازی: 15 شهریور 1395

چکیده مقاله:

استرس اکسیداتیو نشان دهنده عدم تعادل بین گونه های اکسیژن فعال ROS و توانایی سیستم بیولوژیکی درجهت خنثی سازی ترکیبات اکسیداتیو است اختلال دروضعیت اکسیداتیو طبیعی سلول ازطریق تولید پراکسید و رادیکالهای ازاد میتواند اثرات سمی خود را به تمام اجزای سلول ازجمله پروتئین ها لیپید ها و DNA وارد نماید دراین مطالعه تغییرات اکسیداتیو گوساله های نوزادتا 3روز موردارزیابی قرارگرفت برای انجام این تحقیق 20گوساله ی نوزادطبیعی انتخاب و ازسیاهرگ و داج خون گیری صورت گرفت سپس سطح مالون دی آلدهید کاتالاز و سوپراکسیددیسموتاز سرم اندازه گیری شد نتایج میزان مالون دی آلدهید بلافاصله پس ازتولد دربالاترین سطح خود قرارداشت و درزمانهای 24و48 ساعت پس ازتولد بطور معنی داری کاهش یافت P<0/05 میزان آنزیم کاتالاز سرم گوساله ها بلافاصله پس ازتولد درپایین ترین سطح خود درطی روزهای ارزیابی شده قرارداشت سپس این میزان بطور معنی داری درزمان های 24و48 ساعت پس ازتولد افزایش یافت P<0/05 میزان انزیم سواکسیددیسموتاز سرم گوساله های نوزاد بلافاصله پس ازتولد درپایین ترین سطح خود قرارداشت براساس یافته های مطالعه حاضر چنین به نظر می رسد که باگذشت سه روز ازتولد گوساله ها ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن آنها افزایش یافته باشد بهبود وضعیت اکسیداتیو گوساله ها را علاوه برافزایش تدریجی توان سیستم آنتی اکسیدانی بدن آنها میتوان به اثرات مفید دریافت آغوز نسبت داد

نویسندگان

افشین جعفری دهکردی

بخش بیماریهای داخلی دام های بزرگ دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد شهرکرد ایران

عبدالناصر محبی

بخش کلینیکال پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد شهرکرد ایران

محمدرضا اصلانی

بخش بیماریهای داخلی دام های بزرگ دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد شهرکرد ایران

احمدرضا صفیان

دانشجوی دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد شهرکرد ایران