بررسی اثر تنش خشکی و پراکسید هیدروژن بر خصوصیات مورفولوژیک 12 ژنوتیپ نخود

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,012

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PULSES06_043

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395

چکیده مقاله:

رابطه بین گیاهان و پراکسید هیدروژن همراه با چالش است، پراکسید هیدروژن نقش حیاتی در سوخت و ساز گیاه دارد اما هم زمان تجمع آن در تنش های محیطی قابلیت ایجاد خسارت دارد. این مطالعه به منظور بررسی اثر تنش خشکی و پراکسیدهیدروژن بر 12 ژنوتیپ نخود در محیط کنترل شده بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل تنش خشکی با پتانسیل اسمزی 3- بار و یک میلی مولار پراکسیدهیدروژن بود. تیمارها به مدت 15 روز در شرایط هیدروپونیک در اتاقک رشد اعمال گردید. نتایج نشان داد که اعمال تنش خشکی و همچنین کاربرد پراکسیدهیدروژن موجب کاهش ارتفاع بوته در ژنوتیپ های مختلف شد. تنش خشکی موجب کاهش 27/6 درصدی طول ریشه نسبت به تیمار شاهد شد، اما کاربرد پراکسیدهیدروژن کاهش معنی داری از نظر طول ریشه نشان نداد. کاهش وزن خشک در اثر تنش خشکی معنی دار نبود، اما پراکسید هیدروژن به شدتموجب کاهش وزن خشک اندام هوایی گردید، این میزان کاهش وزن خشک اندام هوایی در کاربرد پراکسیدهیدروژن نسبت به شاهد 30/8 درصد بود. وزن خشک ریشه نسبت به شاهد در تیمار تنش خشکی ( 57 درصد) در مقایسه با تیمار پراکسیدهیدروژن ( 24 درصد) کاهش بیشتری نشان داد. تنش خشکی موجب کاهش 47 درصدی نسبت وزن ریشه به اندام هوایی نسبت به شاهد شد، از طرف دیگر کاربرد پراکسیدهیدروژن موجب افزایش 13 درصدی نسبت وزن ریشه به اندام هوایی گردید. تغییرات زیست توده کل نشان داد که تنش خشکی موجب کاهش 33 درصدی و کاربرد پراکسید هیدروژن موجب کاهش 27 درصدی زیست توده کل نسبت به شاهد شد.

نویسندگان

جعفر نباتی

عضو هیات علمی، پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد

محمد زارع مهرجردی

عضو هیات علمی، مجتمع آموزش عالی شیروان

عبدالرضا باقری

عضو هیات علمی، دانشکده کشاورزی و پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد

محمد کافی

عضو هیات علمی، دانشکده کشاورزی و پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • گنجعلی، ع.، باقری ع.، _ پرسا، ح. (1388). ارزیابی ژرم ...
 • صداقت خواهی، ح. (1386). ارزیابی کشت انتظاری ژنوتیپ‌های نخود (Cicer ...
 • _ _ _ _ Crops Symposiu _ _ خرم‌آباد - ...
 • Chen, H.J.; Wu, S.D.; Huang, G.J.; Shen, C.Y.; Afiyanti, M.; ...
 • Cruz de Carvalho, M.H. (2008) Drought stress and reactive oxygen ...
 • Dietz, K.J, . Jacob, S., and Oelze, M.L. (2006). The ...
 • Duque, A.S., de Almeida, A.M., da Silva, A.B., da Silva, ...
 • Food and Agricultural Organization of the United Nations. FAOST AT ...
 • Foyer, C.H., and Noctor, G. (2005) Redox homeostasis and antio ...
 • Foyer, CH, Noctor, G. (2009) Redox regulation in photosynthetic organisms: ...
 • Gao, Y., Guo, Y.K., Lin, S.H., Fang, Y.Y., Bai, J.G.(2010) ...
 • He, L., Gao, Z, . Li, R. (2009) Pretreatment of ...
 • Hu, Y., Ge, Y., Zhang, C., Ju, T., Cheng, W. ...
 • Ishibashi, Y.; Yamaguchi, H.; Yuasa, T.; Iwaya-Inoue, M.; Arima, S.; ...
 • J. Kashiwagi, Krishnamurthy, L, P urushothaman, R., Upadhyaya, H.D., Gaur, ...
 • Jaspers, P., and Kangasjarvi, J. (2010) Reactive oxygen species in ...
 • Krasensky, J., and Jonak, C. (2012) Drought, salt, and temperature ...
 • Kumar, J. and Abbo, S. (2001) Genetics of flowering time ...
 • Lamb, R.S. (2012) Abiotic stress responses in plants: a focus ...
 • Le, B.H., Wagmaister, J.A., Kawashima, T., Bui, A.Q., Harada, J.J., ...
 • Liu, Z.J., Guo, Y.K., Bai, J.G. (2010) Exogenous hydrogen peroxide ...
 • Michel, B.E. and Kaufman, M.R. (1973). The osmotic potential of ...
 • Miller, G., Shulaev, V., and Mittler, R. (2008) Reactive oxygen ...
 • Miller, G., Sujuki, N., Ciftci-Yilmaz, S., and Mittler, R. (2010) ...
 • Noctor, G., Velj _ vic-Jovanovic, S., Driscoll, S., Novitskaya, L., ...
 • Petrov, V.D., and Van Breusegem, F. (2012) Hydrogen peroxide-a central ...
 • Rahman, A., Bannigan, A., Sulaman, W., Pechter, P., Blancaflor, E.B., ...
 • Rouhier, N., Lemaire, S.D., and Jacquot, J.P. (2008) The role ...
 • Saito, R., Yamamoto, H., Makino, A., Sugimoto, T., and Miyake, ...
 • Singh, L.P., Gill, S.S., and Tuteja, N. (2011) Unraveling the ...
 • Tsukagoshi, H., Busch, W., and Benfey, P.N. (2010) Transcriptional regulation ...
 • Wang, W., Vinocur, B., and Altman, A. (2003) Plant responses ...
 • Yang, S., Vanderbeld, B., Wan, J., Huang, Y. (2010) Narrowing ...
 • نمایش کامل مراجع