نقش مدیریت تلفیقی آفت پسیل پستهAgonoscena pistaciae در تولید محصول سالم پسته

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 803

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCSAPI01_106

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

چکیده مقاله:

پسیل پسته Agonoscena pistaciae از خانواده Psyllidae و زیر خانواده Rinocolinae است. آفت مذکور مهمترین آفت پسته در کشور است. در سالیان اخیر این آفت به یک معضل جدی برای پسته کاران تبدیل شده و سالیانه هزینه قابل توجه اقتصادی را به باغداران تحمیل می کند. بکارگیری و استفاده از کلیه روشهای کنترل آفت بر اساس مطالعات انجام شده در زمینه زیست شناسی و دشمنان طبیعی آفت که همزمان با مطالعات اقلیمی و فنولوژیک درخت پسته در منطقه دامغان انجام پذیرفته است میتواند مبنای مدیریت کنترل آفت کلیدی پسیل پسته در راستای تولید محصول سالم قرار گیرد. با عنایت به اینکه ظهور حشرات کامل زمستانگذران پسیل پسته A.pistaciae از اواسط فروردین ماه و با گرم شدن تدریجی هوا آغاز می شود پیش آگاهی از ظهور و تراکم حشرات کامل قبل از جفتگیری و تخم ریزی بمنظور کنترل جمعیت آفت توسط تله های زرد چسبنده یا تله های زرد آبی و عندالزوم تدوین برنامه مبارزه با حشرات کامل نسل زمستان گذران اولین اقدام میباشد. استفاده از سموم فیزیکی و معدنی در زمان ظهور پوره های پسیل پسته در نسل اول که مصادف با باز شدن کامل برگها می باشد در کنترل جمعیت در نسلهای بعدی موثر میباشد. مهمترین دشمن طبیعی پسیل پسته منطقه دامغان زنبور پارازیتویید Prionomitus nr mitratus Dalman از خانواده Encyrtidae میباشد. این زنبور از اوائل خرداد ماه در طبیعت ظاهر شده و میزبان را مورد حمله قرار می دهد. لذا شناخت و آگاهی از حضور و در صد پارازیتیسم زنبور و اطلاع از نقش سایر عوامل بیولوژیک در کنترل طبیعی آفت از جمله کنه های شکارچی و سایر حشرات شکارچی پوره پسیل پسته نقش کلیدی در کاهش و کنترل جمعیت آفت وتولید محصول سالم پسته دارند

نویسندگان

احمد دزیانیان

عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان شاهرود

الهیار جلالی

محقق بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان شاهرود

سعید دزیانیان

دانشجوی کارشناسی ارشد سلولی مولکولی دانشگاه امام حسین(ع)