ارتقای سلامت سالمندان و شهرنشینی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,651

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SRBIAU01_015

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

چکیده مقاله:

پیری فرایندی است که متوقفنمی شود وتنها با داشتن زندگی سالم و مراقب های خاصمی توان این دوران را به دورانی مطلوب تر و لذت بخش تبدیل کرد. رشد جمعیت سالمند همگام با کشورهای پیشرفته در حال توسعه مانند ایران در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. از این رو تامین حفظ وارتقای سلامت جسمی، روانی معنوی واجتماعی سالمندان جهت بهره مندی آنها از کیفیت زندگی بهتر در راس الویت های بهداشتی جوامع قرار گیرد. ارتقا، سلامت با افزایش سن، به طور فزاینده ای مهم تر است زیرا نیاز به حفظ و باقی ماندن از نظر بیولوژیکی و روان شناسی دارد بنابراین توجه به مسائل آنها به خصوص سلامتی و برنامه ریزی های لازمجهت بسترسازی شهری مناسب، ضروری است. تحقق برنامه های افراد سالمند به مسائلی توجه دارد که به عنوان بخشی از تفکر جدید در ارتقای سلامت می باشد از جمله تاکید بر سلامت مثبت مشارکت جامعه و اقدام بین بخشی دارد. در این بررسی سه راهکار اصلی در ارتقای سلامت سالمندان مورد بحث قرار گرفته است سلامت افراد مسن،کاملا توسط کیفیت محیط و شرایط جامعه ای که در آن زندگی می کنند، تعیین می گردد با این وجود سالمندی شرایط را تغییر داده و این سه راهکار با جنبه های خاصی از حفظ سلامت مرتبط اند این سه راهکارعبارتند از: حفظ و افزایش ظرفیت فعالیت، حفظ یا بهبود خود مراقبتی و تحریک سازی شبکه های اجتماعی این سه رویکرد به طور ماهیتی و از ریشه، با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند. در این مطالعه نیز به تفاوت های مربوط به وضعیت سلامت در جمعیت سالمند، که نیاز به یک طیف وسیعی از فعالیت های ارتقای سلامت در جامعه شهرنشینی دارند توجه شده است بر این اساس ارتقای سلامت در سه موقعیت خاص زندگی سالمندی به افراد سالمند سالم، سالمند با نیازهای خاص و سالمند معلول یا دارای بیماری مزمن تقسیم بندی می گردند. بحث: با توجه به آمار سازمان ملل متحد در حال حاضر 25 % جمعیت جوامع پیشرفته و در کشور ایران حدود 4% جمعیت (بیش از2/5 میلیون نفر) را سالمندان تشکیل می دهند و با توجه به چالشهایی از جمله افزایششمار و شدت مشکلات مزمن، کاهش منابع مالی و کاهش توانایی های عملکردی که این گروه از جامعه با آن رویارو خواهند شد لذا طرح های ارتقای سلامت برای سالمندان و کسانی که با مشکلات خاص باید خود را سازگار کنند باید از الویت های سیاست گذاران قرار گیرند.

نویسندگان

ندا اسکندری

دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

زهراسادات سعیده زرآبادی

استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران