مروری بر مسئله انتخاب راهکارهای مدیریت دانش با تأکید بر راهبردها

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 440

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RIEEM02_083

تاریخ نمایه سازی: 27 بهمن 1394

چکیده مقاله:

دانش، یکی از کلیدیترین منابع هر سازمان است که باید همانند سایر منابع، بهصورت اثربخش، مدیریت شود. علاوه بر دلایل درونسازمانی، بسیاری از شرکتها برای واکنش به محیط رقابتی کسبوکار امروز، تأکید بر نقش پراهمیت مدیریت دانش داشته وبهرهگیری از آن را، اهرمی برای مقابله با فشار بازار میدانند. باوجودآنکه امروزه تحقیقات فراوانی در این زمینه انجامگرفته است و در دوره بلوغ مدیریت دانش میباشیم، اما همچنان مدیران و تصمیم گیران سازمانها در انتخاب مسیر و راهکار مناسب مدیریت دانش که گام اولیه و پایهای این حوزه میباشد، دچار مشکل هستند. بسیاری از پژوهشگران این نکته را اذعان دارند که در هزارهجدید، سازمانها، اگر راهکار مدیریت دانش متناسب با فعالیتهای سازمان خود را انتخاب نکنند، نمیتوانند به مزایای آن دست یابند. لذا این پژوهش باهدف مروری بر مطالعات انجامشده، درزمینهی انتخاب راهکارهای مدیریت دانش انجامگرفته است.محققین این پژوهش راهکارهای مدیریت دانش را به سه بخش راهبردها، رویهها و ابزارهای مدیریت دانش تقسیم کرده و هریک راجداگانه بررسی نمودهاند. در این میان راهبردهای مدیریت دانش، به دلیل اهمیت بالای آن بهصورت جامعتر موردبررسی قرارگرفته است

نویسندگان

مهدی یادگاری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی

محمدجعفر تارخ

دانشیار گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ابراهیمی پور، جواد (1390) «پدیدارنگاری دانش و مدیریت دانش (مورد ...
 • اخوان، آفرین. اولیا، محمدصالح. جعفری، مصطفی. زارع مهرجردی، یحیی (1391)؛ ...
 • اعرابی، سیدمحمد. موسوی، سعید (1388)؛ «الگوی استراتژیک مدیریت دانش برای ...
 • الهی، شعبان. خدیور، آمنه. حسن‌زاده، علیرضا (1390)؛ «طراحی یک سیستم ...
 • چهاردولی، محمد. رحمانی، ائ. مهاجری، حسین (1393)؛ «انتخاب راهبرد مدیریت ...
 • حیدری دهویی، جلیل. هژبرافکن، حسن. معینی، محمدرضا (1393)؛ «ارائه متدولوژی ...
 • خدیور، آمنه. نصری نصرآبادی، شهره. فلاح، الهام (1393)؛ «طراحی سیستم ...
 • دری، بهو، کاوه، مجید (1391)؛ «ارائه مدل انتخاب راهبرد مدیریت ...
 • سیدنقوی، میرعلی. سهرابی، شهلا (1393)؛ «الگوی استراتژی‌های مدیریت دانش متناسب ...
 • فرزاده، حسین. تدین، تم. حرمحمدی، مریم (1391)؛ «برسی تاثیر استراتژی‌های ...
 • قاسمی، محمد. پیدایی، میرمهرداد (1393)؛ «انتخاب استراتژی مدیریت دانش با ...
 • کفاشیان کاخکی، مجتبی (1393)؛ «سنجش هماهنگی راهبردهای مدیریت دانش و ...
 • of capabilities, integration and technology commercial ization", Sourcesه Zahra, S.A., ...
 • Bierly, P., & Chakrabarti, A. (1996). "Generic knowledge strategies in ...
 • Choi, B. (2013), "Assessing the effects of knowledge resource c ...
 • Choi, B., ong, A.M.(2010). "Assessing the Impact of Knowledge Management ...
 • Choi, B., & Lee, H.(2002). "Knowledge Management Strategy and Its ...
 • Choi, B., & Lee, H. (2003). " An empirical investigation ...
 • Choi, B., Poon, S.K., & Davis, J.G. (2008). "Effects of ...
 • Clercq, D.De., Dimov, D. (2008) "Internal knowledge development and external ...
 • Ewing, M. T., & West, D. C. (2000). "Advertising knowledge ...
 • Greiner, M. E., Bohmann, T., & Krcmar, H. (2007). _ ...
 • Grimaldi, M., & Rippa, P. (2011). _ AHP-based framework for ...
 • Hansen, M. T., Nohria, N., & Tierney, T. (1999). _ ...
 • Hasan, A., Mohammed, _ H., Wardi, W., Yulius, N., Heldi, ...
 • Hong , N.G, A. H., YIP, M.W., BINTI DIN, S., ...
 • Jasimuddin, S. M., Klein, J. H., & Connell, C. (2005); ...
 • Jenab, K., & Sarfaraz, A. R. (2012). _ fuzzy graph-based ...
 • Johansson, T., Moehler, R.C., & Vahidi, R. (2013). "Knowledge sharing ...
 • Kim, T. H., Lee, J.N., Chun, J. U., & Benbasat, ...
 • Keskin, H. (2005). "The Relationships Between Explicit and Tacit Oriented ...
 • Laiyemo, O. (2014). _ Framework for Knowledge Management in European ...
 • Lee, H., Chang , Y., & Choi, B. (1999). "Analysis ...
 • Lee, H., & Choi, B. (2003). "Knowledge management enablers, processes, ...
 • McInerney, C.(2002). "Knowledge Management and the Dynamic Nature of Knowledge ...
 • Mohaghar, A., Rajabani, N., Zarchi, M. K., & Fathi, M. ...
 • Ngai, E. W., & Chan, E. (2005). "Evaluation of knowledge ...
 • Nonaka, I., and Tankeuch , H. (1995); "The Knowledge - ...
 • Patil, S. K., & Kant, R. (2014). "A fuzzy AHP-TOPSIS ...
 • Pai, D.C. (2005). "Knowledge Strategies in Taiwan, s IC Design ...
 • Percin, S. (2010). _ of analytic network process in selecting ...
 • Revilla, E., Prieto, I. M., & Prado, B. R. (2010). ...
 • Swan, J., Newell, S., & Robertson, _ (2000). "Limits of ...
 • Schulz, M., & Jobe, L. A. (2001). "Codification and tacitness ...
 • Tseng, M.L, Wu, W.W., & Lee, C.F. (2011). " Knowledge ...
 • Wig, K. M., De Hoog, R., & Van Der Spek, ...
 • Wu, W.-W. (2008). "Choosing knowledge management strategies by using a ...
 • Wu, W.W., & Lee, Y.T. (2007). "Selecting knowledge management strategies ...
 • Wu, W.W., Lee, Y.T., Tseng, M.L., & Chiang, Y.H. (2010). ...
 • Yang, C.C., Marlow, P.B., Lu, C.S. (2009). "Knowledge Management Enablers ...
 • Yea-Wen, K., Shih, H.C., & Yuan, Y.H. (2015). "A practical ...
 • نمایش کامل مراجع