رابطه سطوح یادگیری (فردی، گروهی، سازمانی) با نوآوری در عملکردسازمانی میان مدیران وکارکنان ادارات سازمان بهزیستی استان تهران و اصفهان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,500

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MTNT01_021

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1394

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر یافتن رابطه بین یادگیری و عملکرد نوآورانه در بین کارشناسان و مدیران سازمان بهزیستی به منظور دستیابی به تعالی و شکوفایی سازمانی انجام پذیرفت که در بیان اهمیت آن باید اذعان نمود که منابع انسانی سازمان که عمده-ترین منبع توسعه نوآوری در سازمان است؛ بایستی در کلیه سطوح به این باور برسند که اصولا بقای سازمان در دنیای پیچیده، منوط به خلاقیت و نوآوری همگانی بوده و همه نیروها باید در جهت ایجاد نوآوری و تحول در سازمان فعالیت نمایند. برای ایجاد و تداوم نوآوری و تحولی پویا در سازمان بایستی عادت به یادگیری را در کارشناسان و مدیران ایجاد نمود. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان سازمان بهزیستی کشور دردو استان تهران و اصفهان که با بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعداد 140 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق مشتمل بر دو پرسشنامه استاندارد سطوح یادگیری (فردی، گروهی، سازمانی) و عملکرد نوآورانه است که روایی آن از طریق بررسی دیدگاه های خبرگان و متخصصان و پایایی آنان با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (0/91) و (0/73) تایید شده است. در پژوهش حاضر از مجموع آزمون های آمار استنباطی، آزمون t- برای گروه های مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که با توجه به ضریب همبستگی (0/37)، بین یادگیری و عملکرد نوآورانه ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و یافته ها بر اهمیت سطوح یادگیری به عنوان یکی از عوامل مؤثر در افزایش عملکرد نوآورانه کارشناسان سازمان بهزیستی تأکید دارد. حل مسائل سازمانی نه تنها نیازمند پیگیری سیستماتیک مراحل مختلف حل مسئله است، بلکه متکی به توانایی، همکاری و داشتن روحیه تحول و خلاقیت و نوآوری کارکنان می باشد. کارکنان برای به کارگیری خلاقیت های خود در جهت حل مسائل سازمان و به کاربردن روش های نو، نیازمند ترغیب و حمایت می باشند.

نویسندگان

مملکت صالحی

کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

محمدعلی نعمتی

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

مرتضی کمالی

کارشناس ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه علامه طباطبایی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • بررسی تأثیر یادگیری سازمانی (مدل مارسیک و واتکنیز) بر نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: کارخانجات شرکت نساجی بروجرد) [مقاله کنفرانسی]
 • جوانمرد، حبیب ا.. .سخایی، فاطمه. بررسی رابطه بین مهارتهای فردی، ...
 • بررسی رابطه میان مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری در شرکتهای بیمه [مقاله کنفرانسی]
 • رفتارسازمانی، مفاهیم، نظریه هاوکاربردها، 1385، رابینز، استیفن پی ترجمه علی ...
 • _ یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده، شماره43، بهار 1378، مجله ...
 • روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری وآموزش، 1379، سیف، علی اکبر، ...
 • سازمان یادگیرنده، 385 1، سبحانی نژاد، مهدی وهمکاران، انتشارات سیطرون، ...
 • شیوه های علمی ارتقاء بهره وری نیروی انسانی، 1375، محب‌علی، ...
 • مقدمه‌ای برنظریه‌های یادگیری، 1385، اولسون، میتو، هرگنهان بی.آر ترجمه علی‌اکبرسیف، ...
 • نوع پسنداصیل، سیدمحمد.، ملک اخلاق، اسماعیل.، عاشق حسینی مهروانی، مجید، ...
 • Arango, C. Morales, G.Eulogio, C. 2007. Leadership and organizational learning's ...
 • Baker, W., Sinkula, J. M. 1999. The Synergistic Effect of ...
 • Calantone, R. J..Cavusgil, T., Zhao, Y.2002. Learning Orientation, Firm Innovation ...
 • Garavan, T.N., Morley, M., Gunnigle, P., McGuire, D. 2002. Human ...
 • Garsia, M., Eulogio, C .2007 .Leadership and organizational learning's role ...
 • Hurley, R. F., Hult, G. M.T. 1 998 .Innovation, Market ...
 • Inauen, M., S chenker-Wick .A.20 1 1.The impact of outside-in ...
 • Jimenez -Jimenez _ D., Valle, R.S.2011. Innovation, organizational learning, and ...
 • Kostopoulos, K., Papalexandris, _ Papachroni, M., Ioannou, G.201 1.Absorptive capacity, ...
 • Lee, T-S., Tsai, H-J.2005. The Effects of Business Operation Mode ...
 • Li-An, H.2011. Meditation, learning, organizational innovation and performance, Industrial Management ...
 • Love, P., Irani, Z ., Faniran, O.2010. Total quality management ...
 • Mohr, L.B.1969. Determinates of Innovation in Organizations, The American Political ...
 • Mone, M., McKinley, W., Barker v. 1 998 _ Organizational ...
 • Rosenfeld, R., Servo, J.1990. Facilitating Innovation in Larg Organization, IN ...
 • Schermehorn, J.R., Hat, J G ., Osborn, R.1998.Basic organizational Behavior ...
 • Shipton, H., Fay, D., West, M., Patterson, M., Birdi, K.2005. ...
 • Zhang, L., Tian, Y., Zhongying, Q.2009.A conceptual model of organizational ...
 • W eerawardena, J..Craig, J.2006. Dose industry matter? Examining the role ...
 • نمایش کامل مراجع