کاربرد بهینه و واقعی خازنهای ثابت و قابل سویچ در شبکه های توزیع و فوق توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیکی

سال انتشار:

1381

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

1,322

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSC17_077

تاریخ نمایه سازی: 8 مهر 1386

چکیده مقاله:

یکی از مسائل مهم و اساسی شبکه های توزیع و فوق توزیع، تلفات بسیار زیاد آن می باشد که باعث هدر رفتن انرژی قابل توجهی می گردد . بدین منظور، یکی از راههای اساسی در کاهش تلفات، استفاده از خازنهای ثابت و قابل سویچ می باشد؛ به گوه ای که بدنبال کاهش تلفات، صرفه جویی اقتصادی را به همراه داشته باشد و بالطبع ولتاژ شبکه را نیز بهبود بخشد . این امر، مستلزم نگاه واقع بینانه به مدل شبکه و مدل سازی واقعی آن است . در این مقاله، روش جدید و مناسبی بر پایه الگوریتم ژنتیکی در استفاده بهینه از خازنهای واقعی موجود در بازار به صورت خازنهای ثابت و قابل سویچ ارائه شده است . در این روش، مدل واقعی شبکه به همراه مدل سازی بار در سطوح مختلف، و استفاده از خازنهای فشار ضعیف و متوسط موجود در بازار با قیمتهای واقعی آن، بیان گردیده است . با توجه به این موارد و با در نظر گرفتن تعداد زیاد متغیرهای مسئله بهینه سازی، استفاده از الگوریتم ژنتیکی، عاما بسیار مهمی در یافتن بهینه واقعی و کاربردی در مسئله مذکور می باشد . در نهایت، این الگوریتم بر روی منطقه ای از شهرستان اهواز به اجرا در آمده و نتایج قابل قبولی به دست آمده است .

نویسندگان

رحمت اللههوشمند
رحمت الله هوشمند

عضو هیات علمی گروه برق - دانشگاه شهید چمران اهواز دفتر تحقیقات و استان