بررسی رابطه جوسازمانی بین موسسات آموزش عالی دولتی و غیر انتفاعی شهر بوشهر

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 674

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASMJ01_0166

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی رابطه جو سازمانی موسسات عالی دولتی و غیر انتفاعی شهر بوشهر انجام شد. این پژوهش با روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام می شود. ابزار تحقیق:الف) پرسشنامه توصیف جو سازمانی OCDQ ب) پرسشنامه میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری ، جامعه آماری این پژوهش تعداد 2568 نفر است که با استفاده از روش تصادفی تصادفی خوشه ای تعداد نمونه ما 210 نفر انتخاب شده است و نتیجه ما از انجام این پژوژه این است که همه سازمان ها اعم از بازرگانی اقتصادی و آموزشی برای دستیابی به اهداف خود به جو سازمانی مطلوب و دوستانه نیازمندند . فرضیه های پژوهش: 1) نمره جوسازی باز در موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی از موسسات آموزشی عالی دولتی بیشتر است. با مشاهده میانگین و انحراف معیار و خطای استاندارد، مشاهده شده بین آنها این فرض صحیح است. ) بین جو سازمانی باز و میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمان در موسسات آموزش عالی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. با یافته های موجود این رابطه معنی نبود. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول از آزمون آماری t استفاده می گردد و برای فرضیه 2 از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می گردد.

کلیدواژه ها:

جو سازمانی ، موسسات آموزش عالی ، موسسات آموزش غیر انتفاعی

نویسندگان

حکیمه دشتی

کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور استان بوشهر

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • حمدی، مسعود(1381)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران، نشر ویرایش. ...
 • الوانی، سید مهدی(1370)مدیریت عمومی، چاپ چهارم، تهرانه، نشرنی. ...
 • تلیمی، سعید، ‌خورشید، صد یقه، (384 1 _ پشتیبانی تصمیم ...
 • جمشیدیان مهدی(1376)، کاربرد مدل شش وجهی در ارزیابی جو سازمانی، ...
 • ا حبیب پور گودرزی، منصور(135)، برسی رابطه بین جو سازمانی ...
 • دلاور، علی(1379)، احتمالات وآمارکاربردی درروانشناسی و علوم تربیتی، ‌چاپ چهارم‌تهران، ...
 • سعادت اسفندیار(1373)فرآیند تصمیم گیری سازمان تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ‌چاپ ...
 • ظهور پرونده، وجیه(1383)، رابطه دانش مدیریتی مدیران، فصلنامه مدیریت در ...
 • طولابی، زینب(1381)مشارکت در تصمیم گیری‌نصلامه مدیریت در آموزش و پرورش، ...
 • طوسی، محمد علی(1375)، بهبود و بهسازی سازمان‌هران‌پیام نور. ...
 • علاقه بند، علی(1377)جو سازمانی مدرسه، مجله مدیریت در آموزش و ...
 • علاقه بند، علی(1377) مبانی نظری و اصول مدیریت آموزش، چاپ ...
 • Blanchard , k. h & carlos , j 0 p ...
 • Savery k . low sony , j. alan luks , ...
 • Hoy , W. K . , AND J. A. FELDMAN. ...
 • Tarter , C..J.W.K.HO and r.kottkom p . 1990 , " ...
 • نمایش کامل مراجع