بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین با رفتار شهروند سازمانی و عملکرد شغلی نقش خلافیت به عنوان عامل میانجی در شهرداری شهر ساری

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 983

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FIMD01_299

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1393

چکیده مقاله:

اخلاق و انگیزه رهبران و پیروان از عوامل مهمی در بهبود عملکرد شغلی و رفتار شهروند سازمانی محسوب می شود. بر این اساس این پژوهش به بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین در رفتار شهروند سازمانی و عملکرد شغلی و خلاقیت به عنوان متغیر میانجی در بین تمامیکارکنان وابسته به شهرداری شهر ساری می پردازد.این پژوهش، مطالعه توصیفی همبستگی است که به صورت مقطعی انجام شده است. -جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان وابسته به شهرداری شهر ساری در سال 2931 است. که 114 نفر براساس آزمون کوکران ، با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آوالیو 2331 ، رفتار شهروند سازمانی پادساکف و همکارانش 1222 ، عملکرد شغلی پاترسون2933 و خلاقیت عابدی 2911 می باشد. از آمار توصیفی واریانس، میانگین،انحراف معیار و استباطی ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه( برای تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS18 استفاده شده است. با توجه به آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفه های رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی غیر از انگیزش الهام بخش و بین مؤلفه های رهبری تحول آفرین و عملکرد شغلی غیر از نفوذ آرمانی و بین خلاقیت شغلی با رفتار شهروند سازمانی و عملکرد شغلی در سطح2020 رابطه معناداری وجود دارد. آزمون رگرسیون چندگانه نشان می دهد که رفتار شهروند سازمانی و عملکرد شغلی تبیین کننده رهبریتحول آفرین می باشد و به کمک همبستگی تفکیکی می توان دریافت که خلاقیت نقش میانجی در ارتباط بین رفتار شهروند سازمانی و رهبری تحول آفرین در سازمان ایفا می کند.

نویسندگان

سعید صدرممتاز

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

کریم کیاکجوری

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

فروغ رودگرنژاد

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • - رنجبریان، بهرامن؛ علوی نائینی، طاهره(1385): اثیر عوامل کاهنده انگیزه ...
 • ربنز، استیفن (1381)، تئوری سازمان (ساختار، طراحی و کاربردها). ترجمه ...
 • - شیخ الاسلامی، راضیه؛ رضویه، اصغر(1385)، پیش بینی خلاقیت دانشجویان ...
 • -کریم شاطری، علیرضا یوزباشی و رحمان نورعلیزاده(1389)، رفتار شهروندی اجباری ...
 • - غفوریان، هما؛ فلامرزی، آنه(1389): بررسی رابطه بین تعارض و ...
 • -یمنی، محمد(1372)، رویکرد سیستمی برای بررسی عملکرد مرکز آموزشی، فصلنامه ...
 • -Amabile, T.M. (1988), " A model of creativity and innovation ...
 • -Barnard C. I (1938). "The Functions of the Executive". Cambridge, ...
 • -Espejo Alvaro & Vilena Marcelo (2006). Individual and Organizational Determinans ...
 • -Garg, P, Renu R. Climate profile and OCBs of teachers ...
 • -Katz, D. (1964); "Motivational basis of organizational behavior", Behavioral Science ...
 • -Manning, G. , Curtis , M.K, (2003), The art of ...
 • -Raub, Steffen (2008). Does bureaucracy kill individual initiative? The impact ...
 • S. B. , Paine, J. B. _ & Bachrach, D. ...
 • -Van Dyne, L., L. L. Cummings, and J. M. Parks. ...
 • نمایش کامل مراجع