شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)در رسانه های اجتماعی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,603

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FIMD01_007

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1393

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار موفقیتآمیز مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) دررسانههای اجتماعی انجام شده است. بدین منظور پرسشنامهای به منظور سنجش متغیرها طراحی شد که بخش اول آنسوالات عمومی و بخش دوم آن سوالات اختصاصی براساس طیف لیکرت بود. پس از اطمینان از پایایی این پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 91 %و روایی ابزار اندازه گیری توسط اعضای هیئت علمی گروه مدیریت و اقتصاد در میان نمونه ای متشکل از 385 نفر با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی، متشکل ازمخاطبان عضو فیسبوک توزیع شد . تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی میباشد . دادهها با آزمون،Tتک نمونهای و واریانس فریدمن بوسیله، نرم افزارSPSS18مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که تمامی ابعاد عوامل موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری(E-CRM)با ضریب خطای0/05 در سطح طمینان 95 % از دید پاسخ دهندگان عضو در شبکه اجتماعی فیسبوک معنیدارومقدارشبیشترازمتوسطاست و همچنین ترتیب اولویت بندی این عوامل به ترتیب عوامل موثر در شناخت بازار، عوامل ارتباطی با مشتری، عوامل استراژیکی بازار میباشند

کلیدواژه ها:

مدیریت ارتباط با مشتری ، مشتری الکترونیکی ، شبکه های اجتماعی ، فیسبوک

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اسفندیانی، محمد رحیم، (1385)، استراتژی‌های بازاریابی در بازارهای اینترنتی، تهران ...
 • _ لبدوی، امیرواخلاصی، بهمن _ (387 1) "مد یریتارتباطبامشتری "، ...
 • Bottani, Eleonora. (2009)."A fuzzy QFD approach to achieve agility" .Internationl ...
 • Burnett, k.(2001);Handbook of Key Customer Relationship Management: The Definitive Guide ...
 • Winning, Managingamd Developing key Account Business; prentice Hall: new jersey. ...
 • Chalmeta, Ricardo. (2003). "Methodology for customer relationship management" The Journal ...
 • Systems and Software, Vol 79, pp 1015- 1024 ...
 • Chilin, C. (2003). A critical appraisal of customer satisfaction and ...
 • Feinberg J. Rajesh Kadam, Leigh Hokama&Iksuk Kim (2012); The State ...
 • Gill, P. 2008: Methods of data collection in qualitative research ...
 • Gunningham, j. Michaael (2002); Customer Relationship Management; Wiley Company; Oxford; ...
 • Iftikharahmad, (2008), Electronic Customer Relationship Management (ECRM)- Customer, Perception of ...
 • Juslen, J. 2011: Nettimarkkino inninkarttakirj a, TietosykliOy ...
 • Kerpen, C. 2010: The mystery of the Facebook Newsfeed - ...
 • Kerpen, D. 2011: Likeabe Social Media- How to Delight Your ...
 • Kumar, V. & Petersen, A. 2012: Statistical Methods in Customer ...
 • Richter, D. &Riemer, K. &VomBrocke, J. 2011: "Internet Social Networking:, ...
 • Roberts-Phelps , G. 2001: Customer Relationship Management - How to ...
 • Savaspuro, M. 2013: S omestapaivaa, mitenvo inpalvella? Kauppalehti. ...
 • نمایش کامل مراجع