نقش دوره های آموزشی ضمن خدمت ،در توانمند سازی کارکنانبر مبنای مدل اسپریتزر Spreitzer

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,590

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EEBM01_018

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1393

چکیده مقاله:

توانمندسازی کارکنان یکی از تکنیک های مؤثر برای استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های کارکنان جهت دستیابی به اهداف سازمانی است و یکی از راهای توانمند سازی کارکنان آموزش های ضمن خدمت کارکنان توسط سازمان ها می باشد.از این رو هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش آموزش های ضمن خدمت در توانمند سازی کارکنان سازمان آموزش پرورش می باشد.در این پژوهش رابطه دوره های آموزشی ضمن خدمت با توانمند سازی کارکنان بر مبنای پنج بعد مدل اسپریتزر که شامل خود اثر بخشی ، خود اختیاری، پذیرفتن شخصی نتیجه، معنی دار بودن و اعتماد کارکنان مورد بررسی قرار گرفت.روش تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان سازمان آموزش پرورش شهرستان مریوان بودند که با استفاده از جدول مورگان 95 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب این پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه پژوهش از دو بخش با سوالات مربوط به توانمند سازی کارکنان و سوالات مربوط به تاثیر آموزش ضمن خدمت تشکیل شده است. به علاوه پرسشنامه از نوع لیکرت بود. برای روایی پرسشنامه از نظر گروه خبرگان استفاده شد و برای پایایی پرسشنامه پژوهش از روش آماری الفای کرنباخ استفاده شد که مقدار آن برای پرسشنامه توانمند سازی 0/915 برای پرسشنامه آموزش ضمن خدمت 0/817 و برای مجموع کل سوالات 0/932 بدست آمد که نشان دهنده پایایی مطلوب پرسشنامه می باشد. بااستفاده از نرم افزار 18 SPSS داده های گردآوری شده تجزیه و تحلیل شدند. همچنین از روشهای آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و آزمون فریدمن برای تجزیه و تحلیل دادها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده آن بود که بین دوره آموزشی ضمن خدمت کارکنان سازمان آموزش و پرورش و عوامل پنجگانه مدل اسپریتزر رابطه مستقیم و مثبتی بود . همچنین نتایج نشان داد که آموزش ضمن خدمت بیشترین اثر را روی اعتماد، معنی دار بودن، موثر بودن، استقلال ،و شایستگی کارکنان به ترتیب داشته است.

کلیدواژه ها:

دوره آموزشی ضمن خدمت ، توانمند سازی کارکنان ، مدل اسپریتزر ، سازمان آموزش و پرورش

نویسندگان

عمر محمودی

دانشگاه پیام نور واحد مریوان

امید درخشانی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد مریوان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • طالبی، هوشنگ (1385) . تحلیلی بر میزان استفاده و تاثیر ...
 • عباس پور، عباس (1387). مدیریت متابع انسانی پیشرفته . تهران ...
 • نکوئی مقدم، محمود و ناهید میر رضائی(1384)، مقاله تاثیر آموزشهای ...
 • فتحی و اجارگاهی، کوروش، (1384) نیازسنجی آموزشی الگوها و فنون، ...
 • _ شاهانی، اسد (1377) . ارزشیابی دوره های آموزش ضمن ...
 • سلطانی، ایرج، (1381) اثربخشی آموزشی در تولید و صنعتی در ...
 • فتحی و اجارگاه، کورش، (1385)، برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت ...
 • فتحی و اجارگاهی، کوروش، (1374) نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی ...
 • سلیمانپور، جواد (1381) برنامه ریزی درسی و آموزش ضمن خدمت ...
 • صافی، احمد . (1383) سازمان و قوانین آموزش و پرورش ...
 • لوبوف، مایکل (1382) . برزگترین عامل مدیریت در دنیا . ...
 • فتحی و اجارگاه، کورش. نصیری _ فهیمه (1384). امکان سنجی ...
 • فتحی و اجارگاه، کورش (1376) درآمدی بر برنامه ریزی آموزش ...
 • فتحی واجارگاه، کورش (1373) آشنایی با آموزش ضمن خدمت کارکنان ...
 • بطحی، حسین، (1375)، آموزش و بهسازی منابع انسانی، تهران، موسسه ...
 • کرینر، استوارت؛(1381) _ دیدگاه‌های کلیدی در مدیریت: اندیشمندانی که دنیای ...
 • توانمند سازی روان شناختی منابع انسانی: دیدگاه ها و ابعاد [مقاله کنفرانسی]
 • وتن دیوید ای .و کیم ای .کمرون (1381)، توانمند سازی ...
 • بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان (در سازمان جهاد کشاورزی استان قم) [مقاله ژورنالی]
 • شاه کرمی پور. زهرا، تیرگر. هدایت (1391) رابطه دوره های ...
 • حیدری نژاد. صدیقه، بهرامی. محمد، ازمش. طاهره (1391) بررسی تاثیر ...
 • متانی مهرداد.حسن زاده رمضان (1387). بررسی اثر بخشی دوره های ...
 • رضایی . اکبر (1383) تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت ...
 • رئوفی محمدحسین, تاریخی قوچانی دروس امیر(1383) _ تاثیر آموزش ضمن ...
 • نصیری فهیمه, فتحی واجارگاه کوروش (1384) _ امکان سنجی استقرار ...
 • میرزامحمدی محمدحسن, قاضی زاده مصطفی (1387)، بررسی نگرش معلمان در ...
 • یغمائی سابق مهسا (1391). تاثیر آموزش ضمن خدمت بر مهارتهای ...
 • معتمدی نیا زهره. پاپ زن عبدالحمید, مهدی زاده حسین, ناصری ...
 • افضل خانی مریم, نجابت سمیه (1392)، بررسی راهکارهای کیفیت بخشی ...
 • نقش آموزش سازمانی در اجرای موثر فرآیند توانمندسازی کارکنان [مقاله کنفرانسی]
 • ابراهیم دماوندی مجید، الزامی عصمت (1391) _ بررسی رابطه آموزش ...
 • علی احمدی علیرضا، احمدی علی اکبر و حاتمی ناغانی فریبا ...
 • Norma D 'Annunzio -Gree and John Macandrew (2555); _ Re-emp ...
 • Whetten, Peter & Cameron, Gerard; Developing Management Skills, South Western ...
 • Mishra, Anneal k & Spritzer, Gertchen M; Explaining how Survivors ...
 • Spreitzer, G.M. , (2559), P sychological Empowerment in the Workplace ...
 • Spreitzer , G, M., M.A. Kizilos, S, W. Nason(2551), A ...
 • Deci, E.L & Others; Self Determination in a Work Organization, ...
 • Ugboro, Isaha & Obeng, Kofi; Top Management Leadership, Employee Empowerment, ...
 • Laschinger , K.S. Finegan .J.(0229)Using empowerment to Built Trust and ...
 • نمایش کامل مراجع