تحلیل رابطه توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,176

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-6-24_008

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

چکیده مقاله:

تغییرات سریع محیطی سازمان ها را وادار می سازد تا برای سازگاری با محیط به سازوکارهای مدیریتی مختلفی روی آورند. توانمندسازی یکی از این ساز و کارهاست و نقش کلیدی در حیات سازمان های نوین در عصر دانش دارد. از سویی امروزه با سرعت فزاینده تغییر در سازمان ها مدیران به دنبال راه هایی برای افزایش تعهد سازمانی کارکنان هستند تا از این طریق با حصول اطمینان از تعهد کارکنان و وفاداری آنها در روزهای سخت به مزیت رقابتی دست یابند. تحقیق حاضر در پی بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی است و به این منظور از میان کارشناسان اداره امور کل کارکنان بانک ملت، عده ای از کارشناسان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده (125 نفر) انتخاب شدند. نتایج تحقیق به طور کلی حاکی از وجود رابطه معنی دار میان توانمدی روانشناختی و تعهد سازمانی بود اما ایعاد شایستگی ، معنی داری و انتخاب فاقد ارتباط معنی دار با تعهد سازمانی بودند و رابطه بعد موثر بودن با تعهد سازمانی تایید گردید. هرچند نتایج حاصل از آزمون رگرسیون اثرات معکوس این دو متغیر بر یکدیگر را نشان داد. به این معنی که هرچقدر افراد توانمندی روانشناختی بیشتری را احساس می نمودند تعهد آنان به سازمان کمتر می گردید. آزمون رتبه بندی ابعاد توانمندی روانشناختی به ترتیب شایستگی، موثر بودن، معنی دار بودن و انتخاب را نشان داد.

کلیدواژه ها:

توانمندسازی روانشناختی ، تعهد سازمانی ، اداره کل کارکنان بانک ملت

نویسندگان

شمس السادات زاهدی

استاد گروه مطالعات دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

حسن بودلایی

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

رضا ستاری نسب

کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

علیرضا کوشکی جهرمی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی