طراحی خطوط شبکه اتوبوسرانی شهری با استفاده از روش جستجوی ممنوع

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 734

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-1-4_002

تاریخ نمایه سازی: 10 فروردین 1393

چکیده مقاله:

عملکرد هر سیستم حمل و نقل همگانی نظیر سیستم اتوبوسرانی با توجه به تقابل عرضه و تقاضا صورت می گیرد. طراحی خطوط اتوبوسرانی از اهمیت خاصی برخوردار است که با توجه به شرایط فنی و مالی محدودبرای سرمایه گذاری جهت زیرساخت این سیستم انجام می شود. ازآنجا که طراحی شبکه اتوبوسرانی، مسئله ساده ای نیست، برای حل آن از روشهای مختلف از جمله از روشهای فراابتکاری استفاده می شود. روش مورداستفاده در این مقاله الگوریتم جستجوی ممنوع از روشهای فراابتکاری است. در این روش با تشکیل یک لیست ممنوع، مراحل مختلف جستجو در فضای جواب ذخیره سازی می شود و از این لیست حافظه جهت هدایتجستجو به سمت جوابهای بهتر استفاده می شود. برای مطالعه موردی، شهر قزوین انتخاب شده واز الگوریتم جستجوی ممنوع برای طراحی شبکه اتوبوسرانی این شهر استفاده گردیده است. در این مقاله برای اولین بار از روش جستجوی ممنوع برای طراحی خطوط شبکه اتوبوسرانی استفاده شده است.، نتایج نشان می دهند که با استفاده از این روش می توان شبکه ای طراحی کرد که به کمک آن کاهش قابل توجهی در هزینه های استفاده کنندگان و ارائه دهندگان سیستم ایجاد می شود

نویسندگان

شهریار افندی زاده

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

حسن جوانشیر

استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

رضا الیاسی

کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران