مروری بر تحقیقات انجام شده بر روی مخلوط های آسفالتی حاوی الیاف طبیعی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 201

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAAM15_061

تاریخ نمایه سازی: 20 آذر 1402

چکیده مقاله:

امروزه استفاده از الیاف در مخلوط آسفالتی در حال افزایش است زیرا می تواند خواص مکانیکی روسازی آسفالتی رابهبود بخشیده و دوام و طول عمر آن را افزایش دهد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تحقیقات اخیر در مورد استفادهاز الیاف طبیعی در مخلوط آسفالتی و ارائه نمای کلی از اثرات آن بر خواص مکانیکی آسفالت میباشد. به همین منظوراستفاده از انواع مختلف الیاف طبیعی نظیر الیاف بامبو، نارگیل، جوت، سیسال و موز در مخلوط آسفالتی و تاثیر هریکبرخصوصیات مکانیکی مخلوط آسفالتی بررسی گردیده است. خواص مکانیکی ارزیابی شده عبارتند از ریزش قیر، مقاومتدر برابر خستگی، مقاومت در برابر ترک خوردگی و مقاومت در برابر شیارشدگی، مقاومت مارشال و روانی میباشد. نتایجاین پژوهش نشان داد که الیاف طبیعی مورد بررسی میتواند موجب بهبود ریزش قیر و مقاومت در برابر ترک خوردگی،کاهش شیارشدگی و افزایش مقاومت در برابر خستگی مخلوط آسفالتی گردد. با این حال، اثربخشی الیاف در بهبودخواص مکانیکی آسفالت تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند نوع، میزان این الیاف، ابعاد و قطر الیاف و همچنین نحوهاختلاط آن با قیر و مخلوط آسفالتی است. همچنین مطالعات و بررسی های بیشتر برای بهینه سازی میزان الیاف، اصلاحروشهای طرح اختلاط، توسعه مدلهای پیش بینی عملکرد دقیق و ارزیابی پیامدهای زیست محیطی و اقتصادی ضروریاست. با پرداختن به این شکافهای تحقیقاتی، میتوان درک و کاربرد مخلوط های آسفالتی تقویت شده با الیاف را پیشبرده و به روسازی های آسفالتی پایدارتر و بادوامتر در آینده منجر گردد.

نویسندگان

ساجد برادران

کارشناس ارشد، مهندسی عمران گرایش راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران

سیدعلی ضیائی

استادیارراه ترابری گروه مهندسی عمران،دانشگاه فردوسی مشهد