بررسی هیدروژناسیون روغن نباتی از نظر نحوه تغییرات اسیدهای چرب و محاسبه گرمای واکنش

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,925

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC10_226

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1385

چکیده مقاله:

یکی از مباحث بسیار مهم و کاربردی در صنایع غذایی وپتروشیمی مبحث هیدروژناسیون می باشد که پدیده های جرم، حرارت و سیالات نقش عمده ای در آن دارا میباشند. با فرض اینکه سیستم از نظر حرارتی متمرکز بوده و نیز از روی مدول تیلی واکنش نسبت به انتقال جرم اهمیت بیشتری داشه باشد که معمولا یک همزن قوی این شرایط را تامین می نماید، لذا طراحی راکتور به بررسی واکنش پیچیده هیدروژناسیون در داخل راکتور بستگی خواهد داشت. با داشتن سرعت واکنش ابتدا به تغییرات غلظت اسیدهای چرب در طی فرایند هیدروژاسیون روغن نباتی بخصوص اسید استئایک که در تعیین زمان پایان واکنش نقش کلیدی دارد، پرداخته شد. سپس نتایج بدست امده با نتایج تجربی مقایسه گردید که مشاهده میگردد این فرض خطای زیادی ایجاد نمی نماید. در انتها روند گرمای آزاد شده و دبی آب خنک کن با توجه به میزان هیدروژن مصرفی در طول واکنش برای ایجاد حالت همدما محاسبه گردید.

نویسندگان

امیر حیدری

دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی

کیوان شایسته

دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی

علیرضا آقایی

دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی

محمدباقر حسینی

دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی