برآوردرابطه ی پتاسیم قابل استفاده باعصاره گیرتترافنیل بران سدیم با میزان رسدموجوددرخاک به کمک شبکه عصبی مصنوعی درخاکهای استان گلستان

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 643

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SADHE02_600

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1392

چکیده مقاله:

غالب پتاسیم خاک بصورت فرم ساختمانی و غیرتبادلی موجوددرکانی ها است که غیرمحلول بوده و قابل جذب گیاه نیستند وفقط فریاند کندهوادیدگی این پتاسیم رابه تدریج ازادمیکند سرعت ازادسازی پتاسیم غیرتبادلی ازخاک بطور قابل توجه ای برحاصلخیزی پتاسیمی خاکها موثر است عصاره گیررایج پتاسیم قابل استفاده خاک استات امونیوم است که برای عصاره گیری پتاسیم خاک دربرخی ازخاک ها مناسب نیست به همین دلیل مطالعه ای بامحوریت اندازه گیری پتاسیم قابل استفاده با عصاره گیرتترافنیل بران سدیم درخاک های استان گلستان انجام شد درنتیجه مشاهده شد: که همبستگی بالایی بین درصد رس خاک و پتاسیم قابل استفاده باعصاره گیرتترافنیل بران سدیم 0.62 مشاهده شد همچنین بین پتاسیم قابل استفاده باعصاره گیرتترافنیل بران سدیم و درصد شن موجود درخاک همبستگی 0.504 -مشاهده شد براورد میزان پتاسیم قابل استفاده اخک بهکمک شبکه عصبی صورت گرفت ازدرصد رس خاک به عنوان ورودی های شبکه و خروجی شبکه را میزان پتاسیم بدست امده با عصاره گیرترتافینل بران سدیم قرار داده شد انتخاب بهترین مدل براساس شاخصهای اماری بالاترین ضریب تبیین R2 و جذرمیانگین مربعات خطا RMSE که ازمدل شبکه عصبی بدست امده انتخاب شدو این معیارها دربهترین مدل شبیه سازی MLP انتخاب شده باتعدادنرون 5درشبکه عصبی به ترتیب برابر 0.45 و 117.54 مشاهده شد

نویسندگان

سیدامین شفیعی

دانشجوی کارشناسی ارشد

سیدعلیرضا موحدی نائینی

دانشیارگروه مهندسی علوم خاک

امیراحمد دهقانی

استادیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

قربانعلی روشنی

رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • امینی، س.1385. بررسی تاثیر مواد زاید کارخانه کاغذ سازی بر ...
 • احمدی، ع.، نیشابوری، .ر، اسدی، ح.(1389)، ارتباط بعد فرکتالی توزیع ...
 • سبطی، م.، موحدی نائینی، س.ع.، قربانی نصر آبادی، ر، روشنی، ...
 • علاءالدین، م. 1389، پارامترهای فیزیکی و شیمیایی موثر بر پتاسیم ...
 • فائزنیا، ف . 1383 .بررسی تاثیر کمپوست مواد آلی (مالچ ...
 • ملکوتی، م. ج. و همایی، م. 1373 . حاصلخیزی خاکهای ...
 • حاصلخیزی خاک و کودها: هاولین، ج. ال، بیتون، ج.دی.، تیزدل، ...
 • معماریان فرد، م .طالبی زاده، ع .بیگی، ح .محمدی، ج ... [مقاله کنفرانسی]
 • Cox, A. E. Joern, B. C. and Roth, B. C. ...
 • Dhillon, S.K., Dhillon, K.S., 1990. Kinetics of release of non- ...
 • Eckert, D.J., and M.E. Watson. 1996. Integrating the Mehlich extractant ...
 • McLean E.O 1976. Exchangeable K levels for maximum crop yields ...
 • Mclean, E.O. and Watson, M.E. 1985. Soil mesurement of plant ...
 • Mengel, K., Busch, R., 1982. The importance of the potassium ...
 • Mengel, K., Uhlenbecker, K., 1993. Determination of available interlayer potassium ...
 • Mitchell, T. M. 1997. Machine Learning. WCB /McGraw Hill. Boston. ...
 • Page, A. L., Miller, R. H. and Keeney D. R. ...
 • Portela E.A.C 1993. Potassium suppling capacity of northeasterh Portugese soils.Plant ...
 • _ Ripley, B. D. 1994. Neural network and related methods ...
 • of the Royal Ststisical Society, Series B, M ethodological 56:409-456. ...
 • Rosenblatt, F. 1958. The Perceptron: A probabilistic model for information ...
 • Schmitz, G.W. and Pratt, P.F., 1953. Exchangeable and _ -exchangeable ...
 • Sparks, D. L. 1987. Potassium dynamics in soils. Adv. Soil ...
 • Sparks, D.L., Huang, P.M., 1985. Physical chemistry of soil potassium. ...
 • نمایش کامل مراجع