تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,991

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMRDC04_013

تاریخ نمایه سازی: 26 آذر 1385

چکیده مقاله:

ایجاد مشاغل جدید و متنوع در عصر اطلاعات و ارتباطات، با توجه به تحولات تکنولـوژی و بخصـوص تکنولوژی اطلاعات، مستلزم شناخت ماهیت این مشاغل است . آگاهی از تأثیرپذیری مشاغل از تکنولوژی یـا اثرگذاری بر توسعة آن، نتیجة درک ماهیت مشاغل خواهدبود . برای رسیدن به این مهم، می بایست بـه چنـد سؤال اساسی پاس خ داد . اصولاًً تأ ثیر تکنولوژی بر مشاغل چه ابعادی دارد؟ آیا توسعة تکنولوژی باعـث حـذف برخی از مشاغل ن خواهد شد ؟ در این صورت چه مشاغل جدیدی بوجـود مـی آورد؟ آیـا ایـن مشـاغل جدیـد پایدارند یا خود نیز روز به روز درحال تحول می باشند؟ این سؤالات و بسیاری از سؤالات دیگر دغدغه اصلی جوامعی است که تحت تأثیر تکنولوژی قرار گرفته و زندگی متداولشان را که سالیان دراز بصورت یکنواخت برقرار بوده تحت الشعاع قرار داده است . پاسخ به این سؤالات می تواند دید مناسبی از مشاغل جدید را ارائه کند و به تصمیم گیری های بهتر بیانجامد . این مقاله سرآغاز بحثی پیرامون ماهیت مشاغل جدید می باشد، که سعی نمـوده بـرای سـؤالات اساسـی فوق، پاسخ مناسب بیابد .

نویسندگان

سیدعلی اکرمی فر

دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری