درآمدی بر مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از اقدامات هوش مصنوعی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 55

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LPCONF07_068

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1403

چکیده مقاله:

با گذشت زمان و همچنین با پیشرفت روز افزون علم و فناوری، جامعه و نحو زندگی وانجام امور بشدت از حالت ابتدایی و سنتی خود خارج می گردد و ما نیز به ناچار بایدخود را آماده مواجهه با این تغییرات کرده و تدابیر خاصی را برای این امور مورداتخاذ قرار بدهیم.یکی از این جلوه ها، بحث هوش مصنوعی که نامی آشنا برای ما در طی چند مدتاخیر بوده است. امروزه زندگی ما بشدت تحت تاثیر هوش مصنوعی در خیلی از امورقرار گرفته است که فواید فراوانی از آن حاصل ما می گردد ولی در این میان باید بادر نظرگرفتن جنبه های مثبت هوش مصنوعی، جنبه های منفی آن از قضا، درمواقعی که از این موجود آسیب و خسارتی به بار می آید را مورد توجه قرار داد وتعیین نمود که نتایج و آثار زیان بار ناشی از این اقدامات هوش مصنوعی متوجه چهشخصی (اعم از برنامه نویسان، تولیدکنندگان، متصدیان اجرای ربات و...) خواهد بودو اینکه آیا می توان در این میان حتی مسئولیت را اعم از مدنی و کیفری بر عهدهخود هوش مصنوعی قرار داد و او را بخاطر این اعمال مورد بازخواست قرار داد؟به دنبال این هستیم تا با تبیین دقیق انواع و ماهیت هوش مصنوعی در دنیای امروز،جدای از مسئولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان رباتها، قائل بر فرض هایی شد که ایناقدامات از طرف خود هوش مصنوعی به صورت خود جوش صورت می گیرد بدونمداخله تولیدکنندگان آن و مسئولیت هایی را متوجه خود هوش مصنوعی دانست و کم وکاستی های قانونی را در این عرصه بیان نمود.

نویسندگان

سیدحسن موسوی شریف

دانشجوی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس