کاهش زمان انتظار بیماران در واحد اورژانس با استفاده از ترکیببندیهای مختلف منابع به کمک روش شبیه سازی گسسته پیشامد مطالعه موردی یکی از اورژانسهای مشهد

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,822

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPTE02_061

تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1392

چکیده مقاله:

امروزه سازمانهای درمانی با فشارهای زیادی برای ارائه کیفیت روبرو شدهاند و از طرفی هزینهه هها ی آنههابصورت فزایندهای رو به رشد میباشد. همچنین باید توجه نمود که موارد بسیار کمی در مراقبتهای بهداشهییقطعی هسیند و این مسئله سیسیمهای مراقبتهای بهداشیی بویژه اورژانسها را به یک سیسیم پیجده تبهد یل کرده است. سر و کار داشین با میغیرهای گوناگون و احیمالی، تصمیمگیری در این سیسیمها را مشکل سهاتیهاست. در این راسیا تکنیک شبیهسازی گسسیه پیشامد با اسیفاده از مدلسازی احیمهالی و اسهیفاده از تکنیهک چه میشود اگر، برای بررسی سیسیمهای پیچیده بسیار مؤثر و کارآمد می باشد. از طرفی یکهی از شهات ههایمهم در واحدهای اورژانس زمان انیظار بیمار میباشد. در این مقاله با اسیفاده از روش مدلسازی و شهبیه سهازی گسسیه پیشامد یکی از واحدهای اورژانس بیمارسیانهای مشهد مدلسازی و شهبیه سهازی شهده و راهکارههای کاهش زمان انیظار با توجه به تغییراتی در منابع موجود مورد بررسی قرار گرفیه است که نهاییاً با انیخاب روش مناسب زمان انیظار بیماران 33 درصد کاهش یافت

نویسندگان

مصطفی کاظمی

دکتری مهندسی صنایع سیستم و بهرهوری دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوس

زهرا ناجی عظیمی

دکتری تحقیق در عملیات استادیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

راضیه کریمی

کارشناس پرستاری و سرپرستار واحد اورژانس بیمارستان

علی سیبویه

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی علمی دانشکده علوم اداری و اقیصاد د

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • آئین پرست، ا، طبیبی، ج، شهانقی، ک.، آرایانژاد، م. (1388). ...
  • زارع مهرجردی، ی، حبوباتی، م.، صفایی نیک، ف. (1390). بهبود ...
  • شانون، ر، علم و هنر شبیه‌سازی سیستم‌ها، عرب مازار، ع.ا، ...
  • کلتون، د، سادوسکی، _ استارک، د، شبیه‌سازی با نرم‌افزار ارنا، ...
  • دومین گردهمای: عدالت در سلامت از طریق بهینه سازی اقتصادی ...
  • نمایش کامل مراجع