عوامل جامعه شناختی رعایت اخلاق حرفه ای بین کارگران (مطالعه موردی شهرک های صنعتی شماره 1و 2 اردبیل)

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,125

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SUHRAWARDI03_079

تاریخ نمایه سازی: 26 فروردین 1392

چکیده مقاله:

اخلاق حرفه ای عاملی است که باعث ایجاد تقید (باید و نباید) در فرد با کمک گرفتن از عنصر وجدان فردی تحت تأثیر عوامل بیرونی م ی گ ردد. هرچه قدر اخلاق مذکور توسط عناصر اجتماعی یا محیطی به نحو صحیح هدایت و تقویتشود، به تبع آن اثرات آن در خروجی یا محصول نهایی به صورت مطلوب جلوه گر می گردد. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل تأثیر گذار اجتماعی بر میزان اخلاقحرفه ای فرد در محیط کار است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است نوع تحقیق علی- مقایسه ای است، نمونه مورد پژوهش 371 نفر از کارگران و کارفرمایان شهرک های صنعتی شماره 1و 2 اردبیل می باشند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شده (شامل 78 سئوال)، مصاحبه و همچنین مشاهده می باشد. یافته ها نشان داد که متغیرهایی چون ثبات شغلی بهداشت محیط کار, جو صمیمانه در محیط کار, پایبندی به باورها و اعتقاداتدینی ,تخصص و نظام تقسیم کار با رعایت اخلاق حرفه ای تاثیر معناداری دارند همچنین بین جنسیت ,درآمد و تحصیلات رابطه معناداری مشاهده نشد

نویسندگان

داود عبدالهی

دکترای جامعه شناسی

علی اطهرغفاری

دانشجوی فوق لیسانس پژوهشگری اجتماعی