بررسی اثرات تنش آبی بر عملکرد درخت خرما در منطقه بم

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,157

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANDATE01_010

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1391

چکیده مقاله:

خرما یکی از محصولات مهم و استراتژیک کشور محسوب می شود که نقش بسیار مهمی در صادرات کشور دارد. یکی از مراحل بحرانی در درخت خرما که بر میزان عملکرد تاثیر بسزایی دارد مراحل گرده افشانی و گلدهی است که تنش آبی در این مرحله باعث افت عملکرد میشود. به همین منظور جهت بررسی تاثیر میزان تنش در مرحله گلدهی، آزمایشی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار در شهرستان بم انجام شد. آزمایش با 4 تیمار 50 و 100 و 200 و 250 میلی متر تبخیر از طشتک تبخیر کلاس A انجام شد. با انتخاب تصادفی 100 میوه خرما از هر یک از تیمارها، خصوصیات کمی میوه ها اعم از قطر، طول، حجم و وزن میوه و هسته و درصد رطوبت میوه اندازه گیری شد. نتایج آزمایش نشان داد که تاثیر تیمارهای آزمایش بر تمام فاکتورهای اندازه گیری شده معنیدار است. بیشترین عملکرد با آبیاری پس از 50 میلی متر تبخیر از طشتک تبخیر به دست آمد که تفاوت معنی داری با تیمار پس از 100 میلی متر تبخیر از طشتک تبخیر نداشت.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

یلدالسادات عبدالهی برائی

کارشناس ارشد باغبانی مدرس دانشگاه پیام نور فهرج

فهیمه موسوی

مدرس دانشگاه آزاد بم

الهام مهرابی گوهری

کارشناس ارشد باغبانی- دستیار علمی دانشگاه پیام نور فهرج

محمدرضا یاورزاده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد بم