کیفیت مواد غذایی و ایمنی مواد غذایی ارگانیک

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 118

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FOODCONG05_048

تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1401

چکیده مقاله:

امنیت غذایی، کی فیت تغذیه و ایمنی در سراسر جهان بسیار متفاوت است. رسیدن به این سه هدف یکی از چالش ها ی اصلی است.برای آینده نزدیک تا به حال، روشها ی تولید صنعتی به وضوح محدودیتها ی شدیدی مانند آلودگی جهانی را نشان داده اند.زنجیره غذایی و آب توسط بقا یای سموم دفع آفات، و کاهش محتوای مواد مغذی و طعم از طریق تولید مواد غذایی فشرده با هزینه کم و یافرآیندهااست. در راستا ی چندین بررسی متون منتشر شده، آژانس امنیت غذایی فرانسه (AFSSA) با هماهنگی من انجام داد، ارزیابی جامع وانتقادی به روز از کیفیت تغذیه ای و بهداشتی مواد غذایی ارگانیک. این بررسی بر اساس AFSSA است؛ گزارش منتشر شده و مطالعات اخیرمنتشر شده است. نکات عمده عبارتند از: ۱ / محصولات گیاهی ارگانیک حاوی ماده خشک و مواد معدنی )آهن، منیزیم( بیشتری هستند، وحاوی ریزمغذی ها ی آنتی اکسیدانی بیشتری مانند فنل ها و اسید سالیسیلیک است، ۲ / محصولات حیوانی ارگانیک حاوی اسیدهای چرب غیراشباع بیشتری هستند، ۳/ داده ها ی مربوط به سطوح کربوهیدرات، پروتئین و ویتامین به اندازه کافی ثبت شده است، ۴ / ۹۴ تا ۱۰۰ درصد موادغذایی ارگانیک عاری از هر گونه باقیمانده آفت کشها هستند، ۵ / سبزیجات ارگانیک حاوی نیترات بسیار کمتر ی هستند، حدود ۵۰ درصدکمتر.و ۶ / غلات ارگانیک نسبت به نمونه های مرسوم حاوی سطوح مشابهی از مایکوتوکسینها هستند بنابراین، سیستم ها ی کشاورزی ارگانیکقبلا ثابت کرده اند که می توانند مواد غذایی با استانداردها ی با کیفیت بالا تولید کنند. من همچنین بهبود و پیشرفت تولید ارگانیک را برایدستیابی به تولید غذای پا یدار برای انسان در آینده نزدیک پیشنهاد میدهم .

نویسندگان

سلاله سبک ملک

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران واحد علوم دارویی

ساغرسادات طباطبایی

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران واحد علوم دارویی

شیرین نیازی

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران واحد علوم دارویی

مبینا جهانشاهی

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران واحد علوم دارو یی