کنترل الگوریتم ژنتیکبا استفاده از یادگیری تقویتی

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,011

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICS06_023

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1391

چکیده مقاله:

بهواسطه اشکالات روشهای متداول الگوریتم ژنتیک، نظیر عدم تضمین یافتن جواب بهینه در صورت وجود و نیزسرعت اندک، گسترشهایی برآنها پیشنهاد شده که از جمله مهمترین آنها روشهای کنترل پارامترها و عملگرهای الگوریتم ژنتیک است که طی آنها عملگرها و پارامترهای اساسی الگوریتم ژنتیک نظیر نرخ جهش ٢ و سیاست ترکیب ٣، تحت کنترل قرار میگیرند. نقطه ضعف مشترک همه این روشها پیچیدگی و هزینههای سنگین محاسباتی است. در این مقاله کوشش میشود تا با استفاده از روش یادگیری تقویتی، سادهسازی محاسباتی و نیز تنظیم پارامترها، انتخاب عملگرهای ژنتیکی مناسب صورت بگیرد. بدین ترتیب سرعت حل مساله، بهبود قابل ملاحظهای پیدا میکند و ضمنًا با توجه به همگرایی روش یادگیری تقویتی به جواب بهینه، روش پیشنهادی نیز جواب بهینه را در صورت وجود، مییابد.

نویسندگان

کارو لوکس

قطب علمی کنترل و پردازش هوشمندگروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فن

امیرحسین کیهانی پور

دانشگاه تهران