طغیان آفات برگخوار نوظهور درختان و درختچه های جنگلی زاگرس شمالی و مرکزی: پیامد تغییرات آب و هوایی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 644

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NSDEM03_099

تاریخ نمایه سازی: 14 خرداد 1401

چکیده مقاله:

گرمایش جهانی و بحران آب و هوایی، دو مساله مهم هستند که در چند سال اخیر توجه جهانی را به خود جلب کرده اند. از پیامدهای وخیم آن بروز پدیده های نوپدید و باز پدید با اثرات بسیار منفی است که منجر به حذف و مهاجرت گونه های جانوری و گیاهی می شوند. میزان حساسیت اکوسیستم های جنگلی به این تغییرات بسیار بالا است. جنگل بلوط زاگرس یکی مهم ترین منابع ملی ارزشمند کشورمحسوب می شوند. طی یک دهه اخیر در اثر تغییرات آب و هوایی درختان و درختچه های این منطقه رویشی غرب کشور متحمل خسارات زیادی شده اند. شرایط برای طغیان حشرات آفت و عوامل بیمارگر مهیا شده است. مشاهدات و بررسی های انجام شده ما طی چند سال اخیر در منطقه زاگرس شمالی و میانی ظهور و شیوع آفات خطرناکی همچون Tortrix viridana ، Lymantria dispar ، Periclista sp ، Tomostethus sp را در مناطق خاصی مورد تایید قرار داده است. این آفات جمعیت بسیار بالایی داشته و خسارت زایی برگخواری آنها ۱۰۰ درصد است. استمرار فعالیت هر ساله آنها در عرصه های جنگلی سبب زوال درختان خواهد شد. در این تحقیق کار شناسایی دقیق آفات علاوه بر بررسی های ریخت شناسی لاروها و پرورش آنها، از ابزار مولکولی هم استفاده شده است. بعضی از این آفات نوپدید برای اولین بار از کشور گزارش می شوند.

کلیدواژه ها:

زاگرس ، تغییرات آب و هوایی ، آفات نوپدید ، زوال درختان

نویسندگان

مجید توکلی

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

اسداله حسینی چگنی

عضو هیات علمی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

صمد حاقانی نیا

عضو هیات علمی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

کرم سپه وند

محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان