آسیب شناسی اجرای آموزش های مجازی؛ مطالعه موردی الگوی امکان سنجی اجرای آموزش های مجازی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,138

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CORGEDU01_056

تاریخ نمایه سازی: 17 اردیبهشت 1391

چکیده مقاله:

درراستای تحقق بهرهوری سازمانی آموزش کیفی موثر و کارای کارکنان از اهمیت بسزایی برخوردار است براین اساس پژوهش حاضر به بررسی الگوی ارزیابی اجرای آموزشهای مجاز یدر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می پردازد سوال اساسی تحقیق عبارت است از اینکه ابعاد و مولفه های الگوی ارزیابی اجرای آموزشهای مجازی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران کدام است؟ جامعه آماری پژوهش ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به تعیین نمونه پرداخته شد. روش گردآوری داده ها پرسشنامه حضوری بوده و از روش تحقیق توصیفی - میدانی استفاده شده است نتایج حاصل با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای حاکی از پذیرش تمامی مولفه های الگو و نیز وضعیت ضعیف و متوسط مولفه های اقتصادی فرهنگی و اجتماعی فنی و تکنولوژیک حقوقی و اداری و آموزشی و وضعیت نامطلوب مولفه راهبردی است درپایان براساس نتایج حاصله پیشنهاداتی برای دست اندرکاران حوزه آموزش درجامعه آماری ارایه شده است.

کلیدواژه ها:

آموزش ، آموزش مجازی ، فناوری اطلاعات ، امکان سنجی ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

نویسندگان

شعبان مرادی

دانشگاه هوایی شهید ستاری، دانشکده مدیریت