همایش یکروزه علمی - تخصصی بررسی اثرات دوره های آموزشی ترویج و برنامه ریزی درسی آموزش کشاورزی و مناسب سازی راهبردهای دانش بومی در حفاظت خاک و منابع طبیعی

نوع محتوی: طرح پژوهشی
زبان: فارسی
استان موضوع گزارش: تهران
شهر موضوع گزارش: تهران
شناسه ملی سند علمی: R-1066272
تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
مشاهده: 93
تعداد صفحات: 98
سال انتشار: 1380

نسخه کامل طرح پژوهشی منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این طرح پژوهشی:

نویسندگان