استفاده از باکتری های محرک رشد گیاه به عنوان کود زیستی در جهت پایداری اکوسیستم های زراعی

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 9,894

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FERTILIZER01_052

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1389

چکیده مقاله:

مسئله استفاده ب یرویه و نادرست از سموم و کودهای شیمیایی بسیار جدی و از چند جنبه قابل بررسی است. از مه مترین آن آسیب زیس تمحیطی و بهداشتی است. جنبه دیگر نیز بعد اقتصادی آن است. بقایا و آثار ترکیبات کود شیمیایی در محیط آب و خاک موجب برهم خوردن تعادل اکوسیستم ها م یشود. این معایب کودهای شیمیایی و هزینه بالای تولید آنها باعث شد که تولید کودهای زیستی مورد توجه جدی قرار گیرد. در نظام های کشاورزی پایدار کاربرد کودهای زیستی از اهمیت ویژه ای در افزایش باروری و حفظ حاصلخیزی پایدار خاک برخوردار است. امروزه استفاده از ظرفیت های طبیعی ارگانیسم های مفید خاکزی با هدف بهره گیری از توانایی و پتانسیل آنها به منظور تولید حداکثر محصول مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به سازگاری میکروارگانیسم ها با شرایط محیطی و اقلیمی زیستگاه خود، استفاده از باکتر یهای غیر بومی که از مناطقی با ویژگی های متفاوت نسبت به شرایط اقلیمی کشور بدست آمده اند، جهت تولید کود زیستی و استفاده از آنها در شرایط اقلیمی کشور، مسلماً از کارایی کافی برخوردار نخواهد بود. بنابراین استفاده از باکتری های بومی که با شرایط خاک و اقلیم کشور سازگار هستند، برای تولید کود زیستی از ارزش ویژه ای برخوردار است. کودهای زیستی در مقایسه با کودهای شیمیایی از منافع اقتصادی و زیست محیطی فراوانی برخوردار هستند. کودهای زیستی علاوه بر صرفه اقتصادی، باعث پایداری منابع خاک، حفظ توان تولید در دراز مدت و جلوگیری از آلودگی محیط زیست می گردد. از سوی دیگر، تولید محصولات غذایی با کیفیت که محصول کودهای زیستی است، نه تنها باعث رضایت خاطر مصرف کنندگان م یشود بلکه تأمین و تضمین سلامت جسمی آنان را نیز در پی دارد. امروزه اهمیت کودهای زیستی نه به خاطر تأمین نیازهای گیاه، بلکه کاربرد آنها از آن جهت که به محیط زیست آسیب نمی رساند و به بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و در نتیجه سلامت مصرف کنندگان کمک می کند، از توجه ویژه ای برخوردار است. در این رابطه م یتوان انواع باکتری های را نام برد که از طریق بهبود رشد گیاه سبب افزایش عملکرد گیاهان زراعی می شوند. این باکتر یها از (PGPR) محرک رشد گیاه طریق یک یا چند مکانیزم موجب افزایش رشد گیاهان م یشوند. سازوکارهای فعالیت باکتری های محرک رشد جهت تحریک رشد گیاهان م یتواند به صورت مستقیم مانند افزایش فراهمی زیستی عناصر غذایی و یا غی مر مان سنتقدی کنترل زیستی عوامل بیمارگر گیاهی انجام گیرد. در این مقاله سعی بر آن است که به ارزیابی مزیت ها، محدودیت ها و موارد استفاده از این کودهای زیستی پرداخته شود، همچنین با نگاهی به کودهای زیستیPGPR و جایگاه آنها در ایران، با یادآوری مزایای استفاده از این گونه کودها، برنقش مؤثر آنها در حفظ محیط زیست و سلامت آنسان ها تأکید نماید

کلیدواژه ها:

باکتر یهای محرک رشد ، کود زیستی ، کشاورزی پایدار ، عملکرد

نویسندگان

مهدی حاجیلو

دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود

حمید سلیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود

حمیدرضا اصغری

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

کاظم خاوازی

استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احمدی، ع. پ. احسان زاده وف. جباری. 1383. مقدمه‌ای بر ...
 • اسدی رحمانی، 5 . 5 خسروی، ز. علی پور، منج. ...
 • اسدی رحمانی ه، خاوازی ک، اصغرزاده ا. و رجالی ف. ...
 • صالح راستین، ن: 1377. کودهای بیولوژیک. مجله علوم آب و ...
 • صالح راستین، ن 1384. مدیریت پایدار از دیدگاه بیولوژی خاک. ...
 • -لاند، .، حمیدی، آ، دهقان شعار، م _، اصغرزاده، ا. ...
 • - لکوتی، .، ج.، نفیسی، م. و خاوازی، ک. 1383. ...
 • Arshad, M. and Frankenberger, W.T.J. 1998. Plant growth-r egulating substances ...
 • Banerjee, M., R. L. Yesmin and , K. Vessey (2006). ...
 • Barber, S.A. 1985. Potassium availability at the soil-root interface and ...
 • Barea, J.M., Bonis, A.F. and Olivares, J. 1983. Interactions between ...
 • Bashan, Y. 1998. Inoculants of plant gr _ wth-promoting bacteria ...
 • Belimov, A.A., Safronova, V.I. and Mimura, T. 2002. Response of ...
 • Biswas, J. C., Ladha, J. K. and Dazzo, F. B. ...
 • Burdman, S., Volpin, H., Kigel, J., Kapulnik, Y. and Okon, ...
 • Cakmakci, R., Kantar, F and Fiahin, F. 2001. Effect of ...
 • 7 -Chin-A-Wo eng, T.F. 2000. Root colonization by phenazin- 1 ...
 • Creus, C.M., Sueldo, R.J. and Barassi, C.A. 1998. Water relations ...
 • Glick, B.R. 1995. The enhancement of plant-growth by free-living bacteria. ...
 • Glick, B.R., Penrose, D.M. and Li, J. 1998. A model ...
 • Glick, B. R., Patten, C.L, Holguin, G. and Penrose, D.M. ...
 • Hani, A., C. J. Beauchamp., N. Goussard., R. Chabot and ...
 • Hartman, A. 1988. Ec ophysiological aspects of growth and nitrogen ...
 • Kannayan, S. 2002. Biofertilizers for sustainable crop production., pp:9-49. in: ...
 • Kautz, T., S. Wirth, F. Ellmer. 2004. Microbial activity in ...
 • Khavazi, K., As adi-Rahmani, H., Malakouti, M. J., 2005. Necesity ...
 • Kloepper, J. W., Lifshitz, R. and Zablotowicz, R.M. 1989. Free ...
 • Marschner, H., R.mheld, V., Horst, W.J. and Martin, P. 1986. ...
 • Mattoo, A.K. and Suttl, C.S. 1991. The Plant Hormone Ethylene. ...
 • Milagres, A.M.F., Machuca, A. and Napoleao, _ 1999. Detection of ...
 • Ozturk A., Caglar O., Sahin F. 2003 Yield response of ...
 • Postage, J.R., 1998. Nitrogen Fixation. Cambridge Univ. Press, Cambridge. ...
 • Rai, S.N. and A.C.Gaur 1988. Characterizat _ of Azotobacter SPP. ...
 • Revillas, J. J., B. Rodelas., C. Pozo., M. _ Martinez-T ...
 • Rodelas, B., Gomzalez, Lopez, J., Martinez -Toledo, M. V., Pozo, ...
 • Saatovich, S.Z. 2006. Azospirilli of Uzbekistan soil and their influence ...
 • Saini, V.K., S.C. Bhandari, and J.C. Tarafdar. 2004 Comparison of ...
 • Sarige, S., A. Blum and Y. Okon. 1988. Improvement of ...
 • _ Shaharoona, B., Arshad, M., Zahir, Z. A. and Khalid, ...
 • Shimon, M., T. Tirosh, and B.R. Glick. 2004. Plant growth- ...
 • Sierra, S., B. Rodelas., M. v. Martinez-T oledo. _ C. ...
 • Sing, S and K. K. Kapoor. 1999. Inoculation with phosphate ...
 • Skinner, F. A. 1989. Nitrogen Fixation with Non-legums. Kuwer Academic ...
 • Soderlund, R. and Roswall, T. 1982. The nitrogen cycle., PP: ...
 • Subba Rao, N. S., Tilak, K. V. B. R. and ...
 • Subba Rao, N. S. 1988. Biofertilizers in agriculture. New Delhi, ...
 • Tilak, K. V. B. R., Singh, C. S., Roy, V. ...
 • Vessey J. K. 2003. Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers, ...
 • Wani, S.P., Chandrap alaiah, S., Zambre, M.A., Lee, K.K., 1988. ...
 • Wu, S.C., Z.H. Cao, Z.G. Li, K.C. Cheung, and M.H. ...
 • Zahir, A. Z., Arshad, M. and Frankenberger, W. F. (Jr). ...
 • نمایش کامل مراجع