تفاله زیتون، از آلودگی محیط زیست تا ماده خوراکی دام

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 7,897

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCEA02_189

تاریخ نمایه سازی: 3 فروردین 1386

چکیده مقاله:

تفاله زیتون به عنوان پس مانده روغن کشی میوه زیتون، حـاوی ٪60 -65 رطوبـت و ٪18 -25 چربـی خـام مـی باشـد . ایـن میزان رطوبت علاوه برآن که مانع از انبارداری بوده شیرا به حاصله نیز به دلیل داشتن مواد مغذی لازم بستری مناسـب جهـت رشد و نمو میکروارگانیسم ها و نهایتا ً به عنوان یک آلاینده محیط زیست خواهد بود . هم چنین تفاله خام زیتون بـ ه دلیـل دارا بودن درصد بالای چربی ًخصوصا اسیدهای چرب غیر اشباع ، درصورتی که در مجاورت هـوای آزاد قـرار گیـرد اکـسیده وفاسد می گردد . بر این اساس، زمان مانده گاری تفاله خام زیتون محدود بوده و از 4 تا 45 روز متغییر می باشد . در این راستا و با عنایت به محدودیت های ذکر شده ، این تحقیق در جهت ارائـه راهکارهـای لازم جهـت امکـان انبـارداری تفالـه زیتـون و ارزیابی ارزش غذایی آن جهت استفاده دام انجام شد . در این تحقیق از تفاله زیتون تولید شده در استان گلستان استفاده شد . ابتدا رطوبت تفاله زیتون طی فرآینـد هواخـشک از ٪60-65 بـه ٪10-15 رسـانیده شـد . سـپس ترکیبـات شـیمیایی آن بـ ه روش های پیشنهادی (1990) AOAC تعیین گردید . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تفاله زیتون نوع هواخشک نه تنها مشکل فساد و شیرابه تفاله خام زیتون را نداشته بلکه می توان آن را تا بیش ازیـک سـال و بـدون هـیچ گونـه محـدودیتی انبارکرد . نتایج حاصل از آنالیزهای شیمیایی نیز نشان د اد که ترکیبات شیمیایی تفاله خام زیتون و تفاله زیتون نوع هواخش ک شامل ماده خشک ( درصد ) ، انرژی خام ( گرم بر کالری ) ، پروتئین خام ( درصد ) ، چربی خام ( درصد ) و فیبر خام ( درصد ) بـه ترتیب 35 ، 3922/18 ، 7/69 ، 15/55 ، 29/2 و 88/75 ، 3753/39 ، 9/5 ، 10/1 و 36/3 می باشند . هم چنین میـزان کلـسیم و فسفر درتفاله خام زیتون و نوع هواخشک به ترتیب 1/31 ، 0/317 و 1/4 ، 0/32 درصد تعیین شـد . میـزان پتاسـیم ، آهـن و روی در تفاله خام زیتون و نوع هـوا خـشک بـه ترتیـب 1/11 ، 0/044 ، 0/0229 و 1/15 ، 0/041 ، 0/0231 درصـد تعیـین گردید . میزان ویتامین ) E میلی گرم بر کیلوگرم ) و پراکـسید ) (meq/1000g در تفالـه خـام زیتـون و نـوع هواخـشک بـه ترتیب 4/18 ، 5/38 و 2/98 ، 2 /12 تعیین گردید . میزان اسـید لینولئیـک و اسـید لینولنیـک در تف الـه خـام زیتـون و نـوع هواخشک به ترتیب 0/06 ، 0/004 و 0/02 ، 0/002 درصد تعیین شد

نویسندگان

فیروز صمدی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • صمدی، ف. 1382. تعیین ارزش غذایی کنجاله زیتون تولید شده ...
 • Chiofalo, B., Liotta, L., Zumbo, A., Chiofalo, V. 2004. Adminis ...
 • Chiofalo, B., Liotta, L., Chiofalo, V., Zumbo, A., 2002. La ...
 • Church, D.C. 1988. the ruminant animal digestive physiology and nutrition. ...
 • Devendra, C., Lewis, D., 1974. The interaction between dietary lipids ...
 • Molina, E.A., Y?ez Ruiz, d., Moumen, a., Mart ? Garc ...
 • Molina, E.A., Aguilera, J.F., 1991. Utilisation des sous-produits de lolivier ...
 • Nefzaoui, A., 1991. Valorisation des sous-produits de 1olivier (olive by-products ...
 • Nefzaoui, A., Vanbelle, M., 1986. Effects of feeding alkali treated ...
 • Sansoucy, R., 1985. Problemes generaux de l?utilisation des sous-produits agro- ...
 • Yeom, K.H., Schonewille, J.T., Beynen, A.C. 2005. Fatty acid composition ...
 • نمایش کامل مراجع