مقالات فصلنامه مطالعات فضا و مکان، دوره 1، شماره 1 منتشر شد

یکشنبه، 27 آذر، 1401
مقالات فصلنامه مطالعات فضا و مکان، دوره 1، شماره 1 منتشر شد
مجموعه مقالات فصلنامه مطالعات فضا و مکان، دوره 1، شماره 1 که در سال 1401 منتشر شده بود با تعداد 7 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
فصلنامه مطالعات فضا و مکان (Space and Space Studies) توسط دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی به صورت فصلی از سال 1401 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 1، شماره 1 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. واکاوی تغییرات فضایی-کالبدی میدان های شهری در شهرهای اسلامی؛ نمونه های مطالعاتی: میدان های شهدای بیروت، مرجه دمشق و تقسیم استانبول


2. تبیین مدل کیفیت های طراحی شهری پل های اجتماعی


3. ارزیابی تاثیر استفاده مجدد از خانه های تاریخی به عنوان مدارس معماری بر دانشجویان و مردم زیسته در بافت (نمونه مطالعاتی: خانه های تاریخی اردبیل)


4. تاثیر اندیشه های عرفانی در تزئینات معماری بناهای دوره ایلخانی نمونه مطالعاتی: مسجد جامع ورامین


5. از فضاهای دیگر تا نامکان ها


6. استعاره عنصری از بعد زبانی معماری، تطبیق و کلام شاعرانه؛ به تعبیر آلبرتو پرز-گومز


7. تاثیر محیط های آموزشی مبتنی بر چیدمان کلاسی در یادگیری دانش آموزان (نمونه ی مطالعاتی: مدرسه غیر دولتی هدف)