آقای دکتر داود درویشی سلوکلایی

Dr. davood darvishi

استادیار گروه ریاضی دانشگاه پیام نور مرکز ساری

Researcher ID: (90417)

22
4
3
1
3
2
4

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب مرجع پژوهش (انتشارات اندیشه آرا) - 1399 - فارسی
 • کتاب رویکردهای عدم قطعیت با تأکید بر نظریه سیستم های خاکستری (دانشگاه مازندران) - 1398 - فارسی
 • کتاب سکوت عشق، سروش دل (مولفان تهران) - 1394 - فارسی
 • کتاب مبانی تحقیق در عملیات (علوم رایانه) - 1391 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در هیات علمی دانشگاه پیام نور (1386-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور استان مازندران-1388
 • پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور استان مازندران-1391
 • پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور استان مازندران-1392

سایر موارد

 • عضو شورای علمی تحقیقاتی خانه ریاضیات ساری
 • دبیر اجرایی کنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری– دانشگاه مازندران-1394.
 • دبیر اجرایی سومین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضی در تحقیق درعملیات- دانشگاه مازندران-1395.
 • دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در علوم و مهندسی- دانشگاه مازندران-1395
 • دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق درعملیات ایران- دانشگاه مازندران-1396.
 • عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق درعملیات ایران- دانشگاه رازی کرمانشاه-1397.
 • عضو کمیته اجرایی دومین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور- مازندران-1388.
 • مسول کمیته هماهنگی دومین المپیاد رباتیک دانشگاه پیام نور کشور-1390.