آقای دکتر سعید محرابیان

Dr. Saeid Mehrabian

دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر -دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (455703)

24
6
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی