آقای دکتر پرویز انصاری راد

Dr. Parviz Ansari Rad

استادیار- گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (457162)

8
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی