خانم دکتر مهدیه میرزابیگی

Dr. Mahdieh Mirzabeigi

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (402499)

9
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی