خانم دکتر هاجر ستوده

Dr. Hajar Sotudeh

استاد دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (417863)

24
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی