چالش های دگرسنجی در ارزیابی پژوهش به روش تحلیل مضمون

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 30

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HIM-14-3_007

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1402

چکیده مقاله:

مقدمه: حوزه دگرسنجی با وجود مزایای بسیار برای ارزیابی پژوهش، به دلیل نوپایی و تاثیر از محیط پویای وب، با چالش هایی روبه رو است. مطالعه حاضر با هدف تعیین نقاط ضعف دگرسنجه ها و چالش های به کارگیری آن ها در ارزیابی پژوهش و نمایان ساختن ابعادی از این شاخص ها که خود نیازمند ارزیابی است، انجام شد.روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی بنیادین بود که در آن به کمک روش تحلیل مضمون، محتوای آثار پیرامون تحلیل استنادی و دگرسنجی تحلیل گردید. جمع آوری داده ها، با مرتبط ترین آثار آغاز شد و تا مرحله اشباع اطلاعات ادامه یافت. داده ها به کمک روش مقایسه ای مستمر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: مهم ترین چالش های دگرسنجی عبارت از «احتمال دستکاری شاخص ها، عدم تفکیک انگیزه های مثبت و منفی، پوشش نامتوازن منابع، ناسازگاری و ابهام و گوناگونی منابع وب اجتماعی، سوگیری، بی ثباتی و نوسان، سرشت متغیر وب اجتماعی، یکسان دانستن ارزش دگرسنجه ها، ضعف ابزارها و مبانی نظری و استانداردها، عدم امکان سنجش نوع و زمینه استفاده و در نهایت ضعف در سنجش کیفیت» بود.نتیجه گیری: اگرچه دگرسنجی نقاط قوت منحصر به فرد بسیاری دارد که می تواند تحلیل استنادی را تقویت کند، اما از ضعف های بنیادینی نیز رنج می برد که کاربرد محتاطانه و هوشیارانه آن را می طلبد. در غیر این صورت، به کارگیری زودهنگام و شتاب زده آن می تواند نتایج ارزیابی پژوهش را تحریف نماید.

نویسندگان

هاجر ستوده

دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

معصومه روایی

کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

مهدیه میرزابیگی

استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

زهرا مزارعی

کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران